vrijdag 6 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Reconstructie wijk De Pas in Bouwteam - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2020-0261 Concessie Warmte- en koudevoorziening Overamstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2020...
Lees verder

EU aanbesteding Onderhoud werktuigbouwkundige installatie, Gemeente Westerwolde - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Motorhelmen ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee en het Commando Landstrijdkrachten - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst auditdiensten Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-D-08470-20: Mentale trainingen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoolboeken en digitale leermiddelen voor het Voortgezet Onderwijs - Stichting Clusius College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open house 'Huishoudelijke Hulp' 2e toetredingsmoment - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

Renovatie plantsoenen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervangen laanbomen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Niet Openbare Europese Aanbesteding onderhoud van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties. - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Salarisverwerker - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Personeels- en loonlijstdiensten
Lees verder

2020-003-E Raamovereenkomst Onderhoud elementen verhardingen 2021-2024 - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020-003-G Raamovereenkomst Onderhoud gesloten verhardingen 2021-2024 - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerjarig beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nascheiding in Noord-Brabant - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten (AVG) - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Electrical Ground Power Units (EGPU) for use at airfield - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats...
Lees verder

EA Beveiliging - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vervanging ICT-voorziening DAISY - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Begeleid Leerlingvervoer gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Machinebreuk- en machinebreuk bedrijfsschade verzekering van Co├Ârdinatie Centrum Energie B.V. - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Levering van Audiovisuele/Informatietechnologische middelen - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10100037584 - BD/DI&I - Azure Resource Deployment Specialist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Integraal bedrijfsvoeringssysteem obv SaaS - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Market orientation Seabed Morphological and Scour Study for Ten noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RPA - ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Bredeschool Prinses Irenelaan, Hillegom - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-01-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

nieuwbouw Brede School Ruishornlaan te Lisse - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2014 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien gazons en bermen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Aanschaf Sputtermachine - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verkoop en (her)ontwikkeling De Wieken, Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Natura 2000 maatregelen Stelkampsveld - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2020...
Lees verder

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering en onderhoud 8 x diesel distributievoertuig - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie leveren nieuw PLC hardware kunstwerken (DIG-11811) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337, NEDERLAND...
Lees verder

Ingenieursdiensten Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2021-2026 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig Onderhoud - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging "Applicaties en periferie BghU: belastingapplicatie, waarderingsapplicatie, BAG-Geo en FrontOffice" - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Ondersteunende dienstverlening bij Europese subsidietrajecten - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Verantwoorde bedrijfskleding - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duurzame betonnen bestratingsmaterialen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkoop en (her)ontwikkeling De Wieken, Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Netverliezen HS / EHS / Net op Zee 2021 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meubilair - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering diesel HVO 100 en HVO 50 in bulk ten behoeve van de gemeenten Elburg en Ermelo. - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IDOP Bocholtz - Gemeente Simpelveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-11-2020...
Lees verder

Leermiddelen - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0263 Bezoekersstromen: aggregeren, voorspellen en beïnvloeden - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

IenW - MC - Rijksbrede Aanbesteding Interim- Management en Organisatieadvies 2021 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

IenW - MC - Rijksbrede Aanbesteding Inkoopadvies & Contract- en Leveranciersmanagement 2021 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Hardware - Landstede Groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Processierupsbeheersing - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Martkconsultatie HRM-systeem inclusief salarisverwerking voor Dunea - Dunea N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

Aanschaf Spectral Analyzer - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IenW - MC - Rijksbrede aanbesteding Auditdiensten 2021 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Video Platform RFP - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Wasstraatbestendige (IPX6w) ziekenhuisbedden - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor beveiligingsdiensten. - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342...
Lees verder

Immunostainers voor Immuunhistochemie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering 4-Kuubs veegmachine - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf afvalbakken - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Grondacceptatie en transport, gemeente Apeldoorn, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31160463: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNG - Senior communicatieadviseur Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Blushandschoenen, hulpverleningshandschoenen en bluslaarzen - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rotterdam CCUS Project Porthos – HDD Installatie mantelbuis zeewering - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Veilig Thuis Zuidoost Brabant - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Financieel Systeem - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder