vrijdag 27 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

5-W-90055-18 SELECTIEFASE Moderniseren en centraliseren bedienbare objecten Schieroute Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel A Ridderkerk - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Identity and Access Management - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloemsierkunsten - Ministerie van Algemene Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

perceel 1 bouwkundig renovatie stadskantoor (HUIS van Roosendaal) te Roosendaal. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

perceel 2 Werktuigbouwkundig renovatie stadskantoor (HUIS van Roosendaal) te Roosendaal. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

perceel 3 Elektrotechnisch renovatie stadskantoor(HUIS van Roosendaal) te Roosendaal. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Publicatie gegunde opdrachten 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bestrijding Eikenprocessierups in de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, inclusief Waterschap Rijn en IJssel. - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publicatie gegunde opdrachten 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Archiefoplossing bouw- en milieudossiers - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Archiefdiensten
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering en onderhoud van toetsinstrumenten (piano's/vleugels) ten behoeve van het Conservatorium Maastricht, Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Publicatie gegunde opdrachten 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie gegunde opdrachten 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Startup in Residence bij BZK 2020 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Uitzendkrachten en Payroll dienstverlening - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Extern conservator en art handling kunstcollectie Provincie Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

onderzoeker - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Deelmobiliteit in de gemeente Amersdfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

N383 Marsum rotonde en fietstunnel - Provincie Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

31145569: Het ontwerpen en uitvoeren van het project realisatie Remmings- en geleidewerken in Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Dienstreizen en (hotel)accommodaties - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontkluizing Keutelbeek fase 1B gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2020...
Lees verder

Inmeten XYZ data van het DPO leidingnetwerk - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Hulpverleningsvoertuigen t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Marenland - Tablets en toebehoren - Stichting openbaar onderwijs Marenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoop van een Order Management Systeem - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoormeubilair - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering PMD inzamelzakken - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2020-0251 Openbare Laaddiensten Elektrisch Vervoer Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel en Belasting Applicatie - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Diepte elektrodes (epilepsie) - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud asfaltverhardingen (2021-2024) - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerken maaiafval 2021 - 2025 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud en beheer van technische automatisering - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Storage & Compute inclusief implementatie en onderhoud - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

31125889: realisatie van de FISO-toren en de passagiersterminal op de luchthaven van St. Eustatius - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure voor de productie en levering van drukwerk ten behoeve van Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie voor een fietsdetectiesysteem voor de Universiteit van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Besturings- en controlesysteem
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Onderhoud en beheer OVL - VRI - Gemeente Helmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Erkenningsregeling Dakrenovaties - Oasen N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Wft-Examensoftware - IUC-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reis en verblijf buitenland (boeken van vliegtickets, hotels en autohuur buitenland) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-L-04666-20: De beste leverancier van Afzetpalen en fietshekken voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Het Assink Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek I&V19-2019 N652 Recreatieverdeelweg 3e fase - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening NHL Stenden - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Breedspoortractor met aanbouwapparatuur - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0217 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten t.b.v. realisatie Verbinding Zeeburgereiland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamcontract snoeien en rooien bomen 2021 t/m 2024 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Technische Gassen in Cilinders en Bulk - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Consultatie monitor financiering voorschools peuter aanbod - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gegevensregistratiesysteem
Lees verder

Sequencer voor Oxford Nanopore technology - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Brokerdienstverlening Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontwerpen, leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA E&W onderhoud gebouwinstallaties - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600072283 - OM - Projectleider vermogensdossier - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

droogmaaien Purmerbos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ABG 151 Opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan, (plan dragende) vergunningen en integrale wegontwerp van de voorkeursvariant 'Alternatief Bestaande Route' - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag Inhuur Senior adviseur Informatievoorziening ICT Aanbesteding Outsourcing - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzet WNK voor detachering schoonmaakdiensten - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huisvuil- en grofvuilinzameling mei 2021 e.v. - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud markeringen 2021 - 2024 - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag Inhuur Projectleider planvorming - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-17847 Smartphones - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Allergie-en auto-immuun diagnostiek - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2020-014-FRGE-EA-Student Informatie Systeem - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

31090726: A27/A1 Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2015 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

ARBO Dienstverlening - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Standaard software licenties en software asset management - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Waterstof Cv-ketels Waterstofwijk Hoogeveen - Marktconsultatie - Gemeente Hoogeveen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2023 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Housing datacenter - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

EA Verkeers- en straatnaamborden Noardeast-Fryslan & Dantumadiel - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MINBZK Vooraankondiging Marktconsultatie Energiemonitoring - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Energie en aanverwante diensten
Lees verder

Glasbewassing - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren en Implementeren van een Zaaksysteem - Openbare Europese aanbesteding - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Enterprise Service Management - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meetdiensten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Financial auditors - CAMC - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerken Grof huishoudelijk afval (GHA) - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationale aanbesteding WIFI - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Inburgeringsexamens - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Europese Openbare Aanbestedingsprocedure Voeding en aanverwante producten van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervanging theatermechanische installaties grote zaal Theater aan de Schie - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatiepartners voor migratie naar SAP S4/HANA - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Liftonderhoud Campus VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IT werkplekhardware - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Softwarebroker - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig Onderhoud - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ROVK Toillettassen (ASS 55) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Callcenterdienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herontwikkeling van de Aloysiuslocatie te Huissen - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder