dinsdag 24 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Tender 1: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2021 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tender 380 kV HGIS Beverwijk - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tender 2: Wmo Maastricht-Heuvelland 2021 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Groot onderhoud Lelystad Haven - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Leveren van panoramabeelden inclusief hosting en viewen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bladruimen, gemeente Apeldoorn, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Basisdienstverlening Arbodiensten Albeda 2020 SAS-procedure - Stichting Albeda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

selectie ontwerpteam nieuwbouw schoolgebouw IGVO - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen 2020-2023 - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Onderhoud sportvelden in de gemeente Waddinxveen 2020-2023 - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Elektrische (deel)auto's - Landstede Groep
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer,...
Lees verder

Accountancydiensten Avri - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Varianten studie Zoeterwoude Rijndijk - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Gunningen DAS Waterkracht Q2 2020 - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur ICT- Professionals t.b.v. JenV, Ksa en SN - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Fotografiediensten - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

werkplekapparatuur gemeente Apeldoorn 2018 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Jongerenwerk - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Subsidieadviesdiensten voor het Intergemeentelijk subsidiebureau (IGSG5) - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Overslaan (optioneel), transport en verwerken oud papier en karton (OPK) GAD, Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Medische keuringen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tijdelijke inhuur docenten Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

UC Telefonie Gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Dagelijks onderhoud vrij verval riolering januari 2021 t/m juni 2022 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

10800000985 - JustID - Ontwikkelaar Blueriq - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Begeleiding nieuwe loopbaanstap - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Invest International Primaire ICT systemen - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor financieel advies
Lees verder

Adviesdiensten t.a.v. Treasury ten behoeve van de gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verbreden betonfietspad langs Kanaal Almelo-Nordhorn in Denekamp - Gemeente Dinkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur medewerker gegevensverwerking Riolering, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestrijden eikenprocessierups gemeente Arnhem en gemeente Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Keuringen en Onderhoud aan Industriƫle Stofzuigers en Stofafzuiginstallaties - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA aanschaf van drie stamcel afereseapparaten, het gedurende maximaal 8 jaar kunnen afroepen van disposables en vloeistoffen en het gedurende 8 jaar laten onderhouden van de apparatuur voor de afdeling Hematologie GCCC, UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog - Brainport Smart District: ontwerp, realisatie, operationalisering en voortdurende optimalisatie van slimme infrastructuur - Stichting Brainport Smart District
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende project realisatie VTS systeem Walradar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende project realisatie VTS systeem Walradar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Klimaattechniek - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie opleiding en training brandweerchauffeurs - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reinigen en inspecteren vrijverval riolering, reinigen drainage en reinigen rioolgemalen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfszorg - Werkplein Drentsche Aa
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beheer parkeergarages gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Levering ondergrondse containers incl toegangscontrole. Reiniging en onderhoud - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Reclassering Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Arbodienstverlening GGD Zuid Limburg - GGD Zuid Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Regiovervoer Oosterschelde, basepoint Goes - Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak Bus - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen Scholen en gymzaal Souburg - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Experts (international and local) for Business Export Coaching activities in the processed mango sector in Burkina Faso, Mali and Ivory Coast - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervoer op maat Westrom - Westrom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud en reparatie aan ondergrondse, bovengrondse en afzetcontainers - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zelfsluitende kering Steyl-Maashoek - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-L-09741-20: Leveren van haakarmsystemen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Baggeren Regulier 2018 Deelgebied 1 (DIG-11033/001) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020...
Lees verder

Levering van geautomatiseerde LED-schijnwerpers - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur adviseur Verbijzonderde Interne Controle (VIC), gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hosting, beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van de corporate website - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

31159370: PB Multidisciplinair ten behoeve van project InnovA58 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

In- en uitpeilen t.b.v. baggerwerkzaamheden voor waterlopen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

22661 PI Scheveningen, Design & Build Tijdelijk Justitieel Centrum voor Somatische Zorg te Scheveningen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen CVO Rotterdam - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding warme drank automaten - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Veldlegering - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Offerte aanvraag Maaien Bloemdijken Midden-Zeeland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Maaien Graslanden Midden Zeeland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Maaien Graslanden Zeeuws-Vlaanderen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Maaien Bloemdijken Zeeuws-Vlaanderen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom OWS/VWS - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom Vetten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkomensconsulent Tozo Telefonie - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaiwerzaamheden Louisa & Cannemanspolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Gymzalen HWC - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie bestrijding kleine waterteunisbloem - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A07.76.2020 Levering Camouflagedoek Morspoortgarage - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering ICT Hardware - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Energietransitie Meetwagen KCW&M - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

support diensten montage omgeving KRO-NCRV - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-L-22686-20: Het leveren van elektrische personenvoertuigen (perceel 7) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Spoorinfra Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Meer Primair - Hardware - Stichting Meer Primair
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Valves for CO2 for Porthos - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Touchscreens - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

19579 | Aanpassen gebouw 1050 Vliegbasis Volkel te Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder