Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanbesteding financieel systeem - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud van de W-installaties Stichting VO Haaglanden - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Nieuwbouw Campus De Hoef - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie vrijwillige transparantie vooraf verlenging overeenkomst cateringautomaten - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

inzameling en verwerking van huishoudelijk oud papier en karton - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

31127771: Het engineeren en uitvoeren van groot onderhoud aan de John Frostbrug te Arnhem - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Niet-Openbare procedure - 17930 Ontwerpteam Inhuizing OM in St. Annadal te Maastricht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Huygens Lyceum, perceel 1 - Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020...
Lees verder

Huygens Lyceum, perceel 2 - Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020...
Lees verder

Klein, dagelijks, periodiek onderhoud Houten en Stalen Kunstwerken - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Print- en drukwerk en multichannel diensten - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

OREO - Onderhoud, Renovatie en Onderdelen t.b.v. rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen en watersysteemkunstwerken - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Eindejaarsgeschenken - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geschenken...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten ten behoeve van de GGD Hart voor Brabant GGD West Brabant en de RAV Brabant Midden West Noord - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Mobiele telefonie abonnementen - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek "Spirometrie en Monitoring van Astma in de eerste lijn" - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Instelling Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Periodieke afkondigingen gegunde opdrachten uit DAS-NWO (periode Q3 - 2020) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Klus- en onderhoudswerkzaamheden t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Personeelsonderzoeken - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf Financieel en P2P systeem - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Print-, scan-, couverteer- en digitale communicatiediensten - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Snoei onderhoud bomen gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rietland maaien Guisveld, Westzijderveld en de Reef - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterland hard riet - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien Oostzanerveld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkeersborden en toebehoren - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe...
Lees verder

Levering hoogwerker t.b.v. gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Woensdrecht - Gemeente Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Instroom Hoogspecialistische Jeugdhulp Segment C Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Europese aanbesteding fiscale adviesdiensten en ondersteuning - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Alkmaardermeergebied - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mallebos - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien Ham en crommenije, westwouderpolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterland kwetsbaar gebied - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Mobiele telefonie - GBLT - 2020 - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietlandmaaien Schardam 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP Leerrijk! - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-05431-20: Realisatie van wasplaatsen voor voertuigen van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Microsoft licenties gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Guisveld zomer 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterland zomer 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektriciteit verbruik Stations TenneT 2021 -2023 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Best Value: Vervangen klimaatinstallatie - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Varkensland zomer 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietmaaien Eilandspolder 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rottige Meente - Brandemeer deelgebied K - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oostzaan zomer 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rottige Meente - Brandemeer deelgebied N - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rottige Meente - Brandenmeer deelgebied C - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen, verwerken en beheren van reststoffen - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende project realisatie VTS systeem Walradar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Datawarehouse Automation - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Herinrichting Schoondijke, Willemsweg & Lange Heerenstraat - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bohemen Noord rioolvervanging - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding Toezicht openbare ruimte 2021-2024 Drechterland - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Software - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Storage & Compute inclusief implementatie en onderhoud - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom metaal - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie "Onderhoud (onverharde) bermen buitengebied Ede" - Gemeente Ede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en beheer OVL - VRI - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINBZK Marktverkenning 'technische oplossing Rijks ICT-dashboard' - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom koffiebekers - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groen en grond onderhoud 2021-2022 - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf - Dienstverlening t.b.v. de aanpak tellerfraude - RDW
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Meerwerkopdracht t.b.v. aanvullende tellingen broedvogels perceel 2 Zoute Delta - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Geestelijke Verzorging - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afhandelen van financiële...
Lees verder

Publicatie gegunde opdrachten - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wasmiddelen, hulpchemicaliën en doseerapparatuur - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31165180: Nader onderzoek brandwerendheid PP-Vezel fase 1 en 2 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Levering Leidingbuigmachine - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Diverse tolkdiensten ten behoeve van de Raad voor Rechtsbijstand - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Audits Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Super-Resolution and Confocal Microscope - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klein onderhoud gemeente Stein 2021-2022 - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

2019074 Raamovereenkomst speelplekken Schagen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BGT-IMGeo metingen 2021-2022 - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Adviesdiensten ten behoeve van opstellen Ambitiekaart en beleidskader NNN Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0217 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten t.b.v. realisatie Verbinding Zeeburgereiland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie Burg. Geuljanslaan en Bis. Lindanussingel - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brokerdienstverlening ICT - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud aan Rotterdams watergangen - Bergse Plassen en Kralingse Plas - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie gegunde opdrachten - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie theatertechniek Stadsschouwburg Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor uitzendkrachten van Jan van Brabant College - Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Effectgestuurd beheer openbare ruimte gemeente Nijkerk - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nestels en erekoorden - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31160058: Marktconsultatie Groot Onderhoud A2/A12/A27 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Volledige...
Lees verder

EA Brandverzekering - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Specifiek meubilair - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Bloemen Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vernieuwbouw Koning Willem II College Tilburg - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting De Poolster - Stichting Openbaar Onderwijs Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Cateringdienstverlening PWN - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

European tender Banknote Visualization Software - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek 'Zinnige Zorg – Reumatoïde artritis: onderzoek naar praktijkuitvoering van onderdelen van het zorgtraject voor mensen met reumatoïde artritis' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

10800001064 - JustID - Business Consultant - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groengereedschap en Persoonlijke Beschermingsmiddelen Cedris - Cedris
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020...
Lees verder

Levering van Hardware - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNG - Adviseur Informatiesamenleving Werk & Inkomen (1) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Dagelijks onderhoud Openbare Ruimte - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder