dinsdag 17 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

BZK - EA - Pensioenadviesdiensten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Handhaving Milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kolkenreiniging t.b.v. de gemeenten Maastricht en Meerssen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheer en doorontwikkeling Drupal CMS en websites - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud N207C Gouda - Boskoop - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

VTH SOFTWARE OPLOSSING FYSIEKE DOMEIN - Gemeente Velsen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme dranken - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding E-HRM - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Wagenparkverzekering Veiligheidsregio Zeeland - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342...
Lees verder

Openbare aanbesteding Werkplekhardware en diensten (WHD) - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Amsterdam - Gegunde tenders Externe Inzet Gemeente Amsterdam (EIGA) Q3_2020 - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Ontwikkeling Amstelwijck Midden - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mobiliteitsdienstverband - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en installatieadvies inclusief bouwfysisch advies nieuwbouw gemeentehuis - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

NHL Stenden EA Onderhoud Installaties - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Touchscreens - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Voorbelasting Vijfsluizen, fase 1 - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Advies en Onderzoek Waterkwaliteit en Waterkwantiteit - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

De realisatie van de uitbreiding van de kademuur van Access World Terminals in de Kaloothaven te Vlissingen-Oost. - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Binnenbewegwijzering - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Reinigen en Inspecteren riolen en duikers Arnhem en Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Biologisch gecertificeerd veevoer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet Medisch Mond-Neusmasker (NMMN) voor hergebruik - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor de politie
Lees verder

Europese Aanbesteding Conceptontwikkeling en Vormgeving - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulair Meubilair gemeente Amsterdam 2020 - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

bouwteam reconstructie Deldenerstraat deelgebied 2 - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bestratings- en...
Lees verder

Project- en bouwkostenmanager nieuw gemeentehuis gemeente Oosterhout (NB) - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opslag- en distributiesysteem voor waarde documenten - Gemeente Almere
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prijsvraag Montageplatform Rijnmond - Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering LED armaturen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging Redactiesysteem Rijnmond - Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Notification Efficiency assessment for the Borssele offshore grid - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren van...
Lees verder

ERP systeem - VU medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur van Data-specialisten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prefab Compact Substations and Accessible Substations 2018 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Oil Filled Distribution Transformers 2019 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nationale aanbesteding WIFI - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Omnichannel contact center oplossing - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Adviseren en uitvoeren van kantoorinrichting - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Experience Architect en Bouwer Experience voor het World Food Center Experience te Ede - Stichting World Food Center Experience
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interactive voice response systeem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveringen chemicaliën tbv het reinigen van rookgassen - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzamelvoertuigen afval Gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Stichting Meridiaan College - STICHTING MERIDIAAN COLLEGE katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud, Gevelglasbewassing en Vloeronderhoud - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Friesland (NL) NL12...
Lees verder

10100037982 - BD/DGRR - Sr. Consultant - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Efficiency assessment for the Borssele offshore grid - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren van...
Lees verder

Energievoorziening van de laadinfrastructuur Zero Emissie bussen tranche II - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

N383 Marsum rotonde en fietstunnel - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van tunnels
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering Veiligheidsregio Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vernieuwbouw gemeentehuis, gemeente Voorst-2020 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Nieuwe Wetering (DIG-11874) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-D-15791-20: Energiebespaarpakketten en energiebespaaradvies voor Rotterdammers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

10100037711 - BD/NCSC - Juridisch medewerker - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervangen beschoeiingen - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Outsourcing IT-diensten tbv OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Cyclorama - Gemeente Loppersum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leveren motorkleding - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICP RIE ETCHER and PECVD - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Software Licenties Microsoft Office 365 - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie levering Steenmeel Sallandse Heuvelrug en het Springendal - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Dienstverlening –   Datacenter-, Netwerk-,   Werkplekdiensten en Support - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WPB Eindhoven Berging & Distributie - BWK en WTB - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Verpleegbedden t.b.v. het MRC - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bedden met verstelmotor
Lees verder

Gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en CVO Baarn/Soest - EOA Levering Gas en Elektra - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Röntgenscanner met ruimbage tunnel - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WPB Eindhoven Berging & Distributie - Infra - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud grassportvelden Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WPB Eindhoven Zuivering - BWK en WTB - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WPB Eindhoven Zuivering en Berging & Distributie - E&PA - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Zorgprogramma tranche 2 en 3 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Afscherming laagspanningscomponenten - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Audiovisuele (AV) Middelen COG - COG
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, Arnhem/Nijmegen NL226,...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Borger Odoorn - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IDOP Bocholtz - Gemeente Simpelveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-11-2020...
Lees verder

Beschermd wonen inclusief dak- en thuisloze jongvolwassenen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ingenieursdiensten (DIG-11859) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Brandverzekering voor Da Vinci College - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Flexibele Arbeidskrachten uitzenden en payroll - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Inbraakbeveiligingsinstallaties - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Mobiele- en Vaste telefonie GGD Zaanstreek-Waterland - GGD Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Microsoftlicenties GGD-BZO - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groslijst facilitatoren-diensten voor LEF - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Landelijk - Tractie t.b.v. Sandite-campagne - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hulp bij het huishouden voor de gemeenten Beuningen en Mook en Middelaar - gemeente Mook en Middelaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226,...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verhardingen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Herwaardering en afhandeling bezwaar Wet onroerende zaak - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Thuisondersteuning gemeente Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

ICP PECVD, ICP PECVD TEOS & ICP Chlorine etcher - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Begrazing procesnatuur Rivierenland Staatsbosbeheer & Rijkswaterstaat - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

N264 Herinrichting kom Sint Hubert - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020...
Lees verder

EA Logistieke Dienstverlening ICT Hardware - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mededingingsprocedure met onderhandeling met voorafgaande bekendmaking Onderzoek en advies Chartale Infrastructuur Middellange termijn - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder