zaterdag 14 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Uitbesteding ICT-infrastructuur- en beheerdiensten - Rijnvicus B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

Senior projectmanager gebiedsontwikkeling - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud en rioolvervanging de Lariks fase 2, bestek 2019-18 - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA levensmiddelen CVO groep Zuidoost Utrecht - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding mulitifunctionals Stichting GOO - Stichting GOO Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Station Gouda - Realisatie onbewaakte fietsenstallingen 2022 R-539100 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie 'woonwensenonderzoek' gemeente Venlo 2020 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren van...
Lees verder

Marktconsultatie 'woonwensenonderzoek' gemeente Venlo 2020 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Ministerie van Financi├źn - IDM beheerdiensten - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prefab Compact Substations and Accessible Substations 2018 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Spuiten en Naalden - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidsbestrijding 2021-2026 gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oil Filled Distribution Transformers 2019 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Payroll dienstverlening - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

software maintenance services renewal (AIM/ADQ) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheer en onderhoud watergangen gemeente Cranendonck - Gemeente Cranendonck
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch bomenonderhoud - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Trivium - Stichting Trivium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Electronen microscoop met geïntegreerde high end massaspectrometer - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Tweetalig Strategisch Adviseur (NL/DE) spoorproject "Kwaliteitsverbetering Spoorlijn Groningen - Bremen" (Wunderline) - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktinformatiebijeenkomst Aanbesteding Middenmeer Noord - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport- en verhuisdiensten - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-01769-20: Inrichting Coolhavenpark en woonrijp maken G.J. de Jonghweg e.o. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overgangsregeling AWBZ - CAK
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Werkplek hardware en mobiele hardware - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf van 24 Wasbakunits Geneeskundige Dienst - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding ICT-dienstverlening en levering presentatiemiddelen - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Realiseren verplaats- en aanpasbare school en kinderopvang Zuidoostbeemster met bouwteam mogelijkheid - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf 3 echosystemen en toebehoren t.b.v. Hart & Vaat Poli MUMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reprowerkzaamheden - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Communicatieadviseurs en -diensten - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2015 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

High resolution X-ray diffraction and scattering system - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten en distributie van leermiddelen van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vooraankondiging: Realisatie nieuwbouw Indoor Sportcentrum gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Onkruidborstel dienstverlening - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten 2021 e.v. - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2 consulenten WMO gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31163377: raamovereenkomst uitvoeren werktuigbouwkundige werken in het natte beheersgebied in de Zuidwestelijke Delta van Rijkswaterstaat Zee en Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0054 Bouwrijp maken Ravellaan - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Regelbeheer voor het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mobile COVID 19 Hospital Greece - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Stichting Staring College - Stichting Staring College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Senior contractadviseur Sociaal domein - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Technisch bedienpaneel t.b.v. operatiekamers - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Quo Vadis. Stichting voor interconfessioneel (k/pc), katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Accountantsdiensten" - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Systeemoverzichten Stedelijk Water Noordkop - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging kozijnen RUG gebouw 3211 en 3212 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectleider Civiel Nieuw Reijerwaard - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding levering sanitaire middelen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

20.178 - BV Schoonmaakdiensten en glasbewassing - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EUROPESE AANBESTEDING MEUBILAIR - Stichting kom Leren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

31161924: de Realisatie OV & DVM Systemen (RODS) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Servicenummers Politie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Aanschaf Verpleegkundig en Medisch Oproep Systeem - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Account Based Ticketing (ABT) - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud een bouwkundige elementen & uitvoeren bouwkundige projecten - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervangen Wisselhouten Ringlijn - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Energielevering - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering standaard software licenties - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding onderwijsmeubilair - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder