vrijdag 13 november 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Gebied Zuid-Holland Zuid - Vervangen besturing TTI Willemsspoortunnel - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening 2021 - 2025 ten behoeve van de OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitvoering onderhoud Kunstgrasvelden 2020 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A08.99.2020 Test brandwerendheid tunnels Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake het contracteren van het technologisch kennis-, onderzoeks- en adviesbureau Gartner ter ondersteuning van strategisch informatiemanagement - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het leveren van laboratorium meubilair t.b.v. de HAN - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamcontract kantoorartikelen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online Proctoring - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IT Hardware en aanverwante dienstverlening - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Oss_Borstelen en vegen verhardingsoppervlakken Gebied 2 2021-2024 - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Buitenlandse reizen - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud groenvoorzieningen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

In Service Conformity testen - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding schoonmaak, glasbewassing en sanitaire middelen - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Specificaties voor ERTMS-beveiligingssysteem infrastructuur - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - vrachtwagen met autolaadkraan en haakarmsysteem - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Adviesdiensten Regionale Energie Strategie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

End User Devices 2020 (EUD2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Standaard Ontwikkel- en Potentieel assessments (Perceel 2) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie bouw nieuwe gemeentewerf en afvalbrengstation gemeente Noordenveld - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwrijp maken...
Lees verder

Meerinzicht Senior Financieel Adviseur - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van RVV verkeersborden c.a. 2021-2024 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Raamovereenkomsten onderhoud openbare ruimte - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 |...
Lees verder

EA Mobiele Verblijfsruimten en bijbehorende inventaris en (verbruiks)middelen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31146425: Ontwerpen en realiseren van oeverwerken Brabantse en Midden Limburgse kanalen G7a - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Levering standaardprogrammatuur en aanverwante dienstverlening - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Graafmachines - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 |...
Lees verder

Drukwerk - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie audiovisuele middelen - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Audiovisuele materialen
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Restafvalstroom - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie Paalweg en Molenweg-Zuid - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren bouwvergunningendossiers - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medewerker Gebruikersondersteuning Servicedesk - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Heraanbesteding Theater Technische geluidsinstallatie Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Parkeernaheffingen - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

eHRM - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware SURFspot - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Draagbare computers
Lees verder

Sociale teams gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg...
Lees verder

Warme drankenvoorziening ten behoeve van GGD Hart voor Brabant - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Coordinator en adviseur Vakontwikkeling - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Avres - Accountant - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobiliteitsdienstverbanden - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Constructie all risk (CAR) verzekering project HKN en HKW Alpha - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Netanalyse vervoersvraag 2030 en tussentijdse analyses - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Archief (onttrekken, verhuizen, opslaan en beheren van het papieren archief) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Telemetrie gemalen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gegevensfabriek Oplossing (GFO) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

15869 | Vervangen beveiliginginstallaties en databekabeling in La Grande Vitesse aan de Zuiderzeelaan te Zwolle - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211...
Lees verder

Beheer en Onderhoud van bouwkundige elementen, werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden installaties - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering van Lasapparatuur en Lasmiddelen met Bijkomende Diensten (TCO) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst rioolbeheer en rioolgerelateerde klachten afhandeling, stadsdeel de Reeshof en Bedrijventerreinen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advies- en bijbehorende diensten Onderwijshuisvesting en Technische installaties - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31153835 opdracht Validatie Instandhouding van de I&W-netwerken: Hoofdwatersysteem, Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Spoor. - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

NPEC (Netherlands Plant Eco-Phenotyping Centre) Ecotrons - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Werkplekapparatuur - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van (para)medische capaciteit, stages, PTW en opvang- en zorgcapaciteit - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

GOW 2021-2024 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en doorontwikkeling websites - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Market Consultation Automatic shunting - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

CMS Systeem - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Website HTH Design, hosting, beheer en onderhoud - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van technische gebruiks- en verbruiksartikelen, gereedschap en klein materiaal WSHD 2020-2024 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

ICT projectregisseur gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele Verhoor Registratie Koninklijke Marechaussee - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Applicatiebeheer - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leveren van (elektro-) technische gebruiks- en verbruiksartikelen, gereedschap en klein materiaal WSHD 2021-2024 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Connectiviteit en Cloudtoegang - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding onkruidbeheer op verhardingen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

TunnelAlliantie minitender Sittard-Geleen - Aanleg onderdoorgang Raadskuilderweg en Lintjesweg - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding “aanschaf VTH-applicatie gemeente Middelburg” - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening Minicontainers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

NU Arlanta - Laptops - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

T2456 C010 - Drukwerk - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

NU SOP Stolwijk - Chromebooks - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU RIJ - Switches - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder