Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Cyclisch onderhoud bomen in de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw RBT Papendrecht - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Veluwe Natuurherstelmaatregelen Natura 2000 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Functioneel Beheerder - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31143621: het enigineeren en uitvoeren van Integraal Groot Onderhoud in Oost-Nederland '21-'22 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Herinrichting Natuurkundige buurt - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren en circulair verwerken van betonnen onderbakken voor ondergrondse afvalcontainers tegen de laagste milieukosten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Communicatie - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31163572: Technisch Advies A6 Lelystad - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Containers Type 22G2 Algemeen Deuren Volle Breedte Links, Rechts en Achter - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EBS Ontwikkelaar - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schuimvormende middelen (svm) - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Facilitair - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitaal portfoliosysteem FHML - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gulfstream G650 pilot training - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Financiële dienstverlening - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ROVK maaien wegbermen en waterkeringen 2021-2024 - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beplanten en onderhouden van...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie HRM - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concessie openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe - 2020-2029 - Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

DIV-medewerker - Griffie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie ICT - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Basware Saas - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Inkoop - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Juridisch - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen Gerrit Rietveld Academie - Stichting Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Onderwijs - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Organisatieadvies en -beleid - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem categorie Programma-, project- en Interimmanagement (PPI) - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwrijp maken wijk Palenstein - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen en verwerken van Bedrijfsgrondstoffen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouw- en Woonrijp maken Buurtschap te Veld - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Aanpassingen website - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie: Aanleg Noordelijke randweg Voorhout - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening 2021 - 2025 ten behoeve van de OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verkiezingen 2021: Projectmedewerker Verkiezingszaken - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf microwave ablatie (MWA) systemen inclusief toebehoren disposable naalden - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Afteller - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Merkonafhankelijke tankpassen tbv brandstoffen - WerkSaam Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Delivery of Sensor Platforms including maintenance services - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-12-2019 | Plaats van...
Lees verder

Levering Schoonmaakartikelen WerkSaam WF - WerkSaam Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering AV middelen Huis van Cultuur en Bestuur - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf, onderhoud en keuring Sportinventaris - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND...
Lees verder

Duiktrucks - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessments - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Marktconsultatiedocument ten behoeve van de voorgenomen Europese aanbesteding Nationaal Wegenbestand en Wegkenmerken voor RWS wegen (NWB en WEGGEG) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Topografische...
Lees verder

Bancaire Dienstverlening Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

GEM Software - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geografische...
Lees verder

Marktverkenning Inburgeringsvoorzieningen - Regio Westfriesland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkeling STM ATBng - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huivensets ten behoeve van Flatrack AD - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bekendmaking voornemen gunning Beheer, Onderhoud, Ontwikkeling en Toepassing RBM-II - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ombouw CTW-ITW Arnhem & Almere - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Amsterdam CS - Herinrichting en restauratie Cuypersgebouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst ingenieursdiensten - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Bouwteam- realisatie partner Hoofdvestiging Buitendienst - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland NL125 |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud 2 Mobiele Audiologische Praktijken (MAP) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-1003613 Huisvesting Brigades KMAR Camp New Amsterdam te Soesterberg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren van bestelwagens - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering Gemeente Stede Broec - Gemeente Stede Broec
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Bouwteampartners Nieuwbouw Talentencentrum Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuimblusvoertuigen en Waterwagen - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WOZ dienstverlening 2021 - 2024 - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

MFA Nieuwdorp - Gemeentehuis Borsele
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst ruimte ateliers in Gelderse regio's - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK maaien watergangen 2021-2024 (Ten noorden van de Westerschelde) - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beplanten en onderhouden van...
Lees verder

ROVK maaien watergangen 2021-2024 (Ten zuiden van de westerschelde) - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beplanten en onderhouden van...
Lees verder

EA Signing - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Productie / Techniek Liquid Bio Gas (LBG) - Twence B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bedrijfsmachines
Lees verder

EA verhuisdiensten - Koninklijk Conservatorium - Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Transitie - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Persoonlijke beschermingsmiddelen t.b.v. COVID-19 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meterwisselen en inpandige saneringen 2021 en 2022 - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

20.153 - BV Schoonmaakdiensten en glasbewassing - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor levering van vaste & mobiele telefonie - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cyclisch onderhoud houtopstanden - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw sportcomplex Nunspeet - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder