maandag 9 november 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling EZK

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling EZK
Aanbiedingsbrief van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer bij de Kamervragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Overige vragen zullen zij vandaag mondeling beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen
Minister Ollongren en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over de bestuurlijke afspraken met de provincie Groningen en de 7 gemeenten in het aardbevingsgebied.
Lees verder

Kamerbrief over waardedalingsregeling NAM
Minister Wiebes stuurt een brief over de waardedalingsregeling van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). Dit vanwege een vraag hierover van de Tweede-Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Nijboer (PvdA).
Lees verder

Kamerbrief over wenselijkheid herbeoordeling aardbevingsschade Groningen door waardedaling
Minister Wiebes geeft zijn reactie op de vraag of het wenselijk is dat schade aan huizen door aardbevingen in Groningen opnieuw beoordeeld wordt. De Tweede-Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Nijboer (PvdA) hadden hierom gevraagd.
Lees verder

Kamerbrief over analyse van gevaren (SDRA) gaswinning Groningen vanaf 2021
Minister Wiebes stuurt een brief over het in publieke handen komen van de seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) bij de gaswinning uit het Groningerveld. Onderzoeksinstituut TNO voert deze analyse uit vanaf 2021.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het artikel Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China
Staatssecretaris Keijzer laat de Tweede Kamer weten dat zij de antwoorden op vragen over het artikel Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over verslag informele Telecomraad 15 oktober
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over het verslag informele Telecomraad 15 oktober 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het toestaan en mogelijk maken van winterterrassen als reddingsboei voor horecaondernemers
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het toestaan en mogelijk maken van winterterrassen als reddingsboei voor horecaondernemers.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over betrouwbaarheid VN-klimaatrapporten
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over betrouwbaarheid VN-klimaatrapporten.
Lees verder