maandag 16 november 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over de ODE-heffing

Kamerbrief over de ODE-heffing
Minister Wiebes informeert de Eerste Kamer over het onderzoek naar de gevolgen van de in het Klimaatakkoord afgesproken aanpassingen van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE).
Lees verder

Kamerbrief over brede verkenning toegevoegde waarde van ruimtevaarttechnologie
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over brede verkenning toegevoegde waarde van ruimtevaarttechnologie.
Lees verder

Kamerbrief over termijn noodverlenging commerciële radiovergunningen
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over termijn noodverlenging commerciële radiovergunningen.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging horizonbepaling subsidiemodules Eurostarsprojecten, Internationaal innoveren en Versterking cyberweerbaarheid
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over verlenging horizonbepaling subsidiemodules Eurostarsprojecten, Internationaal innoveren en Versterking cyberweerbaarheid.
Lees verder

Kamerbrief over Routekaart Leren en Ontwikkelen
De ministers Koolmees en Van Engelshoven sturen een brief over de Routekaart Leren en Ontwikkelen. Dit gaat over een leven lang leren om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.
Lees verder

Kamerbrief over ontwikkelingen Tata Steel Nederland
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen Tata Steel Nederland.
Lees verder

6e voortgangsbrief over maatregelen werken als zelfstandige
Minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief sturen de 6e voortgangsbrief over de maatregelen die in het Regeerakkoord zijn afgesproken op het gebied van werken als zelfstandige.
Lees verder

Kamerbrief voortgang inzet internationale rechtsorde digitale domein
Minister Blok meldt de voortgang van de versterking van de internationale rechtsorde op het internet. Ook gaat hij in op de uitvoering van de motie Verhoeven-Koopmans over internationale coördinatie van politieke attributie van cyberaanvallen.
Lees verder

Kamerbrief verlenging garantieregelingen KKC en GO-C
Staatssecretaris Keijzer meldt de verlenging van de Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de Garantie Klein Krediet Corona (KKC).
Lees verder