dinsdag 10 november 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief nadere Kamervragen openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Uitstelbrief nadere Kamervragen openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord
Minister Wiebes laat de Eerste Kamer weten dat de nadere vragen van de PVV-fractie over de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van Jaarverslag ATR 2019
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen naar aanleiding van het  Jaarverslag  voor 2019 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) .
Lees verder

Kamerbrief met Geannoteerde agenda Europese Raad voor Concurrentievermogen 19 en 20 november 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van de Europese Unie op 19 en 20 november 2020. De vergadering wordt gehouden via een videoconferentie.
Lees verder

Kamerbrief over verslag Raad voor Concurrentievermogen van 23 oktober 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt het  verslag Raad voor Concurrentievermogen van 23 oktober 2020. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over oprichting van de 100 procent beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over oprichting van de 100 procent beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Lees verder

Akte van oprichting Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Akte van oprichting BONAIRE BRANDSTOF TERMINALS B.V.
Lees verder

Voornemen tot oprichting Bonaire Brandstof Terminals BV
Voornemen tot oprichting Bonaire Brandstof Terminals BV.
Lees verder

Kamerbrief over vermogensstorting in Investeringsfonds Zeeland B.V. naar aanleiding van Compensatiepakket Zeeland
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over vermogensstorting in Investeringsfonds Zeeland B.V. naar aanleiding van Compensatiepakket Zeeland.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over klimaatplannen van olie- en gasbedrijven
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de klimaatplannen van olie- en gasbedrijven.
Lees verder