Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief verlenging vervaldatum Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COV...

Kamerbrief verlenging vervaldatum Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief aan de Tweede Kamer over verlenging vervaldatum Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19.
Lees verder

Kamerbrief over Kabinetsstrategie 'Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen'
Staatssecretaris Keijzer en minister van Engelshoven bieden de Tweede Kamer de Kabinetsstrategie 'Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen' aan.
Lees verder

Kamerbrief over visie op de toekomst van de industrie in Nederland
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede kamer over de visie op de toekomst van de industrie in Nederland.
Lees verder

Kamerbrief reactie op motie over het houden van regie over de hoeveelheid biomassa-centrales
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op motie van Raan en van Haga over het houden van regie over de hoeveelheid biomassa-centrales.
Lees verder

Kamerbrief - Visie op de toekomst van de industrie in Nederland
Lees verder

Kamerbrief over planning eerste ronde Nationaal Groeifonds
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat informeert, mede namens Minister Hoekstra van Financiƫn, de Tweede Kamer over de planning voor de eerste ronde van indienen van voorstellen voor het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Kamerbrief Kabinetsappreciatie op advies over voorstel "REACT-EU" en wijzigingen GB-verordening 2021-2027 en verslag High-level videoconferentie cohesiebeleid EU
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over Kabinetsappreciatie advies van de Europese Rekenkamer over het voorstel "REACT-EU" en de wijzigingen van de GB-verordening 2021-2027 en verslag High-level videoconferentie over het cohesiebeleid van de EU.
Lees verder

Kamerbrief over appreciatie van brief 'Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden van de Algemene Rekenkamer'
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een appreciatie van de brief 'Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden' van de Algemene Rekenkamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over over de causaliteit van schade en gaswinning
Minister Wiebes beantwoordt vagen over over de causaliteit van schade en gaswinning.
Lees verder