maandag 5 oktober 2020

Zelfstandigenaftrek moet behouden blijven

Zelfstandigenaftrek moet behouden blijven
In de Miljoenennota is een verdere versobering van de zelfstandigenaftrek opgenomen. Vorig jaar werd deze al flink verlaagd en nu gaat die verlaging volgens de plannen nog sneller en verder. En dat op een moment dat we in een van de grootste economische crises ooit zitten. Een crisis die op...
Lees verder