vrijdag 9 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Ontwerp, leveren en monteren MFC Aardenburg - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zeeuwsch-Vlaanderen...
Lees verder

Revitalisering Legacy Systemen - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Fullservice containermanagement - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Royal - Rivoli - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2020...
Lees verder

Levensvatbaarheidsonderzoeken - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2018-0664 Bruggen Oranje Loper: Restauratiearchitectuur - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

1-D-10947-20:Engineer Adviesdiensten voor het Rijksmonument "Concert- en Congresgebouw de Doelen" - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31160296: Marktconsultatie A20 - Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering duurzame elektriciteit 2022-2025 - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

IT Netwerk infrastructuur - Connectivity as a Service - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AFAS partner - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Arts - Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Duikgassen tbv DMO/DBBB - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning "LAND-at-scale" Colombia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herontwikkeling locatie Polfermolen - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo Trapliften Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SBIR - Oproep Monitoring bouwfasen en toegangswegen met satellietdata - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Centrale voorziening Basisregistraties - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Citrixlicenties - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeerrechtensysteem - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Regio Randstad Noord - BBV Kennemerland L-005080 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie vervangen CTK 2020-2023 - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering t/m verwerking van Automatenbekers - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ergonomische werkplekoplossingen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Katholiek Onderwijs Volendam [SKOV]
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestek 2350, traject 127. N315 Neede - Rietmolen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontkluizing Keutelbeek fase 1B gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Juridisch Adviseur Handhaving - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Meer Primair - Touchscreens - Stichting Meer Primair
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van technische artikelen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33...
Lees verder

EU-255 ONL - Bouwteam Civiel / Bouwkundig Hollandse Kust Noord Landstations - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Analysis of Valuing Water Showcases - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Training watermanagement en implementatie beslissingsondersteunend systeem in Oman - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market survey ballistic research system Police and NFI - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Inkoop van ICT-outsourcing - Gemeente Lopik
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Bezettingsgraadmeter MARKTCONSULTATIE (RFI) - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Geautomatiseerd financieel/human resource management/personeel salaris informatie systeem en aanverwante administratieve diensten - Samenwerkingsstichting Kans en Kleur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

aanschaf 360graden foto's - Provincie Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding Penetratietesten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Echt-Susteren - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-17805-20: Brandverzekering - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-17786-20: Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwe instroom Hulp bij het Huishouden, bestuurlijk aanbesteding - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud HUP's, LLT's en maaien - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderhoudswerkzaamheden aan het Watersysteem Waterschap Vechtstromen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen Teylingen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Softwaremakelaar 7 Twentse gemeenten - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Sanitaire artikelen - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Papieren producten...
Lees verder

Projectmanager - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen ten behoeve van Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Programma van eisen "Vervanging Zoutstrooiers", ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

The purchase of a high resolution mass spectrometer with an ion mobility separation for investigation of complex mixtures of reactive species. - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering ICT Hardware, bijbehorende softwarecomponenten en aanvullende dienstverlening - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

9-L-09666-20: Aanbesteding Plaagdier bestrijdingsmiddelen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNG - Teammanager/coördinator Wet kwaliteitsborging bouwen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Marktconsultatie WEB en inburgering gemeenten Gorinchem, Molenwaard en Vijfheerenlanden - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Constructeur W&E - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en ondersteuning nieuw VTH systeem op basis van SaaS - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Gasloos Oldambt - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aflopende brandverzekering Gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Flexpool Servicedesk IT (EU-401) - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WFRL-11-18536 IJzerchloride - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zaaksysteem - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HVC Schoonmaakdiensten en glasbewassing. - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Peuterplaatsen 2021 e.v. -Gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Financieel specialist Covid-19 GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur flex Bevelandse gemeenten & GR de Bevelanden - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Marktconsultatie Begeleiding WMO - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Coördinator bemonsteraars - project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E-Welfare - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VNGR - Medior Communicatieadviseur programma Verbinden Schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Realisatie wegensteunpunten Den Bosch, Staphorst en Zevenaar - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Duurzaam wagenparkbeheer - Provincie Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beschermd thuis - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Aanleg wadkabel Ameland- Holwerd - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HVC Schoonmaakdiensten en glasbewassing. - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Drukwerk - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering diverse coronamiddelen Rijksoverheid - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Software broker - Levering en advisering standaard software en clouddiensten - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

NFU Facilitaire Non-Food Artikelen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINVWS Corona – Beademingsapparatuur - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Het leveren van rioolreinigingsvoertuigen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND...
Lees verder

Onderhoudsbestek Drijfvuil-Onderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst voor Incidentendienst en Overig onderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

bestrijding exoten (planten) uit watergangen en vijvers - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m september 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m september 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud beschoeiingen, damwanden, kademuren en aanleg natuurlijke oevers - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder