vrijdag 30 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Drukwerk - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Uitvoeringstaken op het gebied van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderhoud Centrifuges Voorontwatering Hengelo - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Programma Toegankelijkheid P76 - Contracten 2018-2020 - Rotterdam - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rotterdam Blaak-Rotterdam Lombardijen-Leiden Centraal-Leiden De Vink - Programma Liften & Roltrappen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Ledverlichting Metrum (Amersfoort) en De Brug (Apeldoorn) - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Gemeente Hattem - Gemeente Hattem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EU aanbesteding Leermiddelen, Stichting OPOD - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Selective European Tendering Procedure Digitization of Dutch Literary Titles ('DBNL-compliant full text XML') - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Raamovereenkomst Innovatieve Totale Knieprothese - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-L-04682-20: Leveren van Houten beschoeiingsschotten en - palen tbv Grond , Weg en Waterbouw - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen (gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland) - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer en onderhoud van Nautische Radars windenergiegebieden Noordzee - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie TFT (content) schermen - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Tractie gladheidbestrijding - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Personeel gladheidbestrijding - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 2337, tr 47 Spikerpadbrug te Zutphen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Frederiksoord 2.0 fase 3 - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

EA Combi-Tankautospuiten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Enschotsestraat, Rioolboring Blauwe Ader - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

AI 2020-0192 Herinrichting Bijlmerdreef - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2020...
Lees verder

Bestek 2323. traject 11, N310 Papendal - Otterlo - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU PROOLeiden - Tablets - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

AI 2020-0261 Concessie Warmte- en koudevoorziening Overamstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

2018-174-02 Schoonmaak, glasbewassing en tapijtreiniging Vijzelgracht 50 Amsterdam - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vloerbedekking - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bulkleveringen van brandstoffen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MFP's en printers - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2020-25 Marktconsultatie Wegverbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleg...
Lees verder

Marktconsultatie NEN 3140 opleiding - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Contractering Wmo-maatwerk 2021 - Gemeente Coevorden en Borger-Odoorn - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

aanbesteding bouwteam IKC Koningskwartier - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Asfaltonderhoud Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en implementatie van een Data Warehouse Automation oplossing. - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Drie Digitale Radiografie Systemen AMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

32.2020 projectleider onderhoudsprojecten FSC - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Professor Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheer Verhardingen 2020 t/m 2023 - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Innovatiepartnerschap Inzameling Groente Fruit en Etensresten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Theater zaalstoelen, - zitbanken en telescooptribunes Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Onderhoud begraafplaatsen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Laaddiensten voor Rotterdam en de regio - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

FIN - EA - HR Saas en PSA BPO Invest International - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

in vivo microCT scanner - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31107985 Meerjarig Onderhoud natte areaal RWS Midden Nederland, district Zuid 2018-2023 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2017 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31128366: Aanpassen Schuifaanslagen OSK - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

IBM Maximo - Software, Support en Dienstverlening - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Personeelsdiensten - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Digitaliseren van Stadsarchief Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam- realisatie partner Hoofdvestiging Buitendienst - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Postdiensten Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Electrochemische reactor en setup - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINBZK EA Raamovereenkomst Applicatiediensten Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzameling GFT- en restafval gemeente Drimmelen - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Burgerzaken Applicatie - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Achterhoekse gemeenten - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Alarmopvolging en opening-, sluit- en brandronden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de ontwikkeling van een Dataplatform - Vereniging PO-raad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WMO adviseurs - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Boeken en boeklicenties - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ingenieursdiensten publicatie gegunde opdrachten Q3 2020 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

CSG De Goudse Waarden - Renovatie locatie Heemskerkstraat 105 te Gouda - Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B,...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2022 en verder, regio NOB: LICHTE JEUGDHULP (Open systeem van afspraken) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2025 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2022 en verder, regio NOB: ZWARE JEUGDHULP - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Hezelpoortgarage en -woontoren - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Architectenselectie vervangende nieuwbouw Schreuder College Taborstraat 44 te Rotterdam - Stichting Horizon, Instituut Jeugdzorg en Onderwijs
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Brandverzekering - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

X-Ray irradiators - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Communicatieaanpak - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Europese aanbesteding "Generiek data distributie- en ontsluitingssysteem" ten behoeve van de gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Open House Toelatingsprocedure re-integratiediensten 2021 e.v. gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Baggeren Regulier 2018 Deelgebied 1 (DIG-11033/001) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Upgrade Hybride OK AMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichting Utrechtseweg - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Personeel en Salaris Administratie (PSA) - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie voor koop, levering en onderhoud van gespecialiseerde containers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Koelcontainers
Lees verder

Vernieuwen kadeconstructie en glooiing De Rotte en reconstructie Crooswijksebocht - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Senior analist/onderzoeker - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Softwarepakket Sociaal Domein - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afval-dienstverlening - STC-Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van Hardware - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur archeologisch personeel - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen verlichting sportvelden Gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Mobiele Telefonie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Telecommunicatiediensten
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Prohles
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding hardware Stichting SaKS - Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Redvoertuigen Veiligheidsregio Utrecht - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hulp bij het huishouden - Geldrop-Mierlo - Bizob
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Experts (international and local) for Market System Development, Institutional Development and Business Export Coaching activities in the Tourism sector in Jordan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Toezicht openbare ruimte 2021-2024 Drechterland - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Coördinator en projectleider standaarden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

VNG - Projectleider flexibilisering toezicht kinderopvang bij VNG Naleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder