zaterdag 3 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Uitvoeren Wintermaatregelen - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 1 VNA - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 2 Viewer - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Levering PD- en textielzakken - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Databasebeheer - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Transporteren (optioneel) en verwerken bouw- en sloopafval (BSA) Milieustraten Nijmegen, Wijchen en Malden. - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning "LAND-at-scale" Colombia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grijsbestekken Gemeente Nijmegen - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e 2020 Q3 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantsdiensten - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en implementatie Voertuigtestbank - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Centraal leeraanbod Gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectieve Zorgverzekering voor Minima - Gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten (uitzendkrachten) - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, Zuidwest-Drenthe NL133,...
Lees verder

1-D-14616-19 de beste vervoerder voor de afdeling Materiaalvoorziening van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Centrale IT-hardware en Cloud-broker - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(Door) ontwikkeling, onderhoud, hosting en ontwikkelen van lay-out en front end CMS - Dimpact - Coƶperatie Dimpact UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

levering fietstrommels - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Toezicht openbare ruimte 2021-2024 Stede Broec - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31146292: het meerjarig in stand houden van Baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put Comstrijen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Programmamanager - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding Toezicht openbare ruimte 2021-2024 Drechterland - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Loonberekening controle oplossing inclusief additionele diensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging van een gegunde opdracht Software ten behoeve van e-HRM en Salarisadministratie - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie netwerk- en sturingsaanpak Mobiliteit - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AUTOMATISERING BEZETTING- EN BENUTTINGSMETINGEN - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

NU Cambium - Schoonmaakdiensten IKC Zuidwest - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tijdelijke verkeersmaatregelen, gemeente Apeldoorn, 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur personeel RAV - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden containers gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Gorecht West fase 4 - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Leer- en ontwikkelnetwerk de Liemers (LEON) - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lean Specialist, vanaf september 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Multifunctionele Printers - Stichting Orion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering Gemeente Stede Broec - Gemeente Stede Broec
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud bestaande scheepvaart simulatieomgeving - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

High-throughput mass spectrometer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regulier Onderhoud Grienden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Maaien en reiniging van hondenuitlaatplaatsen (HUPs) - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktcoaches duurzame landbouw en korte voedselketens - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding WTS500 voertuigen (voertuigen watertransportsysteem) - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31149727: Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord/Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-11-2020...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Herorientatie Wmo Leidse regio - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Deelgebiedsuitwerkingen herstelprogramma's bossen en heide-stuifzanden Veluwe - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SIEM dienstverlening - SURFnet B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Intracytoplasmatic sperm injection services - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud en vervanging openbare verlichting 2021-2024 - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Automatisch rijdend(e) voertuig(en) RTHA - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Aanpassen Natura 2000 plannen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Databank Gevaarlijke Stoffen - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Beheer, (door)ontwikkeling, onderhoud en support voor diverse Drupal Open Source Websites - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Printen voor Scholen CSG De Waard - Christelijke Scholengroep De Waard - Aanbestedende dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden Slijkgat - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering Handalcohol - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Medische ge- en verbruiksartikelen - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MINVWS Corona – Beademingsapparatuur - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINVWS Corona – Beademingsapparatuur - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ABG149, Laboratoriumonderzoek voor wegbouwkundige werkzaamheden 2021-2024 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Eigendommenverzekeringen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Virtualization III - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur flexibel personeel - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

MINVWS Corona – Ondersteuning Corona testen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Integraal systeem voor elektrisch varen (P183038) - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering van Coronamiddelen Rijksoverheid - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

VNGR - Projectleider Kennisnetwerk Data en Smart society - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Open House Toelatingsprocedure re-integratiediensten 2021 e.v. gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering van Coronamiddelen Rijksoverheid - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINVWS Corona – Levering van alcohol/glycerol oplossing 80% - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-W-18754-20: Beheerwerkzaamheden distributiecentra Teugeweg en Keileweg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder