woensdag 28 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

terreinafwerking Waterfront Warande - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Automatische Externe Defibrillator (AED) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huisvuil- en grofvuilinzameling 2021 e.v. - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Open marktconsultatie met selectie - PI Scheveningen Toekomstvast te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020021- Bestuurlijk besluit en informatiesysteem o.b.v. Best Value aanpak - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Veluwe 2 - Afwijkingen Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groen Kennisnet (GKN) 3.0 RFI - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

IT en telecommunicatiediensten - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Meerjarig onderhoud Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties Eindhoven Airport - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Inhuur chemisch analist - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ventana HE 600 systeem - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering IJmond (gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen) - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

In Line Inspection Services (Pigging) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

10100037432 BD/DGRR Consultant - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening ten behoeve van ondersteuning relaties met Hebei en Shanghai Pudong - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100037224 pSG (BD) Consultant BVA - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Groenonderhoud watergangen - Rijk van Maas & Waal Stedelijk - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "Zaak/DMS/KCC/Integratieplatform" - Gemeente Stein
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Vormgeving en publicatie gemeentelijk nieuws - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rotterdamse opgave inburgering - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Verkeersmaatregelen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

verwerking van Groen afvalstromen - Avri
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Parkeervoorziening P-Olympos Utrecht Science Park - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Request for Information (RfI) geografische 3D simulatie - provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Reinigen van monumenten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geïntegreerd SaaS ERP Systeem voor HR en FA - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NPEC (Netherlands Plant Eco-Phenotyping Centre) Ecotrons - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Zalun riverbank protection in Myanmar - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Respondentenbureaus - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NPEC (Netherlands plant eco-phenotyping centre): PMI en ME Modules - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Ballistische veiligheidshelmen t.b.v. DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialistische gevelreiniging diverse gebouwen in Nederland - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Technisch beheerder Front-End - Cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Media-inkoop - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Beach Armoured Recovery Vehicle Market Consultation - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

Vervangen lichtmasten en armaturen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inrichten Duurzame Speelplaatsen 2021-2026. Referentie EU\R43\2020-15 - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Servers en Storage - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Baggerwerk landelijk gebied - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meldtafels - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kantoorbenodigdheden 2020 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

KC Flosbeugel, locatie Flosbeugel te Enkhuizen - Stichting Openbaar Onderwijs Present
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur personeel RAV - GGD Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst reparatie riolering en calamiteiten - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie "Spraakherkenning in de spreekkamer" - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

20995 - Ontwerpteam ingrijpende verbouwing Algemene Rekenkamer te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese aanbesteding brandverzekering - Gemeente Staphorst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Eerste Kamer der Staten-Generaal - EA Maatwerk vergadermeubilair Commissiekamers - Eerste Kamer der Staten-Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebiedsontwikkeling Beekdal Linde reconstructie fietspad A32 tot Kontermansbrug - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding Buitendiensten en Afvalstoffendienst INOB - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Veiligheidskleding buitendiensten en afvalstoffendienst - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud bomen gemeente Ooststellingwerf - Gemeente Ooststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding + Serviceonderhoud - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-11-2020...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden landelijk gebied WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bodemcondities landelijk gebied - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Tijdelijke verplaatsing woonboten Conradkade - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud openbare ruimte TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prijsvraag Doebaai Zeeburgereiland Amsterdam (tijdelijke voorziening voor 10 jaar) - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud Autronica branddetectiesystemen - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Parkeermanagementsysteem Harlingen - Gemeente Harlingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Dienstverlening Arbeidsbemiddeling en -toeleiding - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Redvoertuigen (autoladders) t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, huur en dienstverlening reproductieapparatuur - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Zaaksysteem, DMS en KCS - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

SRU 00-20-131-G01 RAW Raamovereenkomst Inspectie bomen 2021-2022 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder