dinsdag 27 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

IN-000182D-HS-GM Gesloten waterkringloop Super Local Kerkrade - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

31158696 Visonderzoek Kierbesluit - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, Overig...
Lees verder

Onderhoud parkeerapparatuur - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

I4Sociaal Online-omgeving - Gemeente Enschede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

feasibility studies for Rehabilitation and conservation of large water reservoirs in Burkina Faso - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie ontwikkeling 3D model - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Vormgevingsdienstverlening - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financieel software pakket t.b.v. de OWO-gemeenten - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie opleiding en training brandweerchauffeurs - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische advies- en ingenieursdiensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Parkeerbeheer Turfmarktgarage - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging kademuur 3e Haven Scheveningen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie realisatie scholencampus VO Eemsdelta - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderwijs Leerpakket MosaLira - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Support en onderhoud provinciale infrastructuur - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Aanschaf las-, snij- en graveerlaseropstellingen - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Hardware - Viaa Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Toetredingsronde - Ondersteuning bij het voeren van een huishouden - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

ICT-Hardware - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Oplossing Digitale Ondersteuning Recruitment en Inhuur - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoolboeken en digitale leermiddelen voor het Voortgezet Onderwijs - Stichting Clusius College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Ledverlichting Metrum (Arnhem) en De Brug (Apeldoorn) - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Toebehoren Arbeidshygiëne metingen - Defensie - 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meubilair - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Market Consultation Technology Center Land (TCL) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Vertaaldiensten TNO - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveringen en Services ICT-hardware - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beleidsgerichte studies Oostflank - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur extern Personeel en (advies)diensten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Geconditioneerd transport Bloedblokken - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Catering - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het organiseren...
Lees verder

Tender kavel 5C2 Sluisbuurt Zeeburgereiland - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huygens Lyceum, perceel 1 - Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Huygens Lyceum, perceel 1 - Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020...
Lees verder

Huygens Lyceum, perceel 2 - Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen Sportaccommodaties - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Huygens Lyceum, perceel 2 - Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020...
Lees verder

een skid met daarop een Pervaporation and Vapour Permeation unit - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Digitale Pathologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie lokale Jeugdzorg - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering verkeersmiddelen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie lokale maatwerkvoorzieningen Wmo - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Centraal leeraanbod Gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10100037560 - BD/DGSenB - Projectleider gegevensuitwisseling en adreskwaliteit - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Intermediair voor WKR diensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Opvallende motorkleding - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS inhuur personeel publicatie gegunde opdrachten Q3 2020 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Opvallende motorkleding - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor veiligheid,...
Lees verder

10100037592 - BD/DGSenB - Ketentestcoördinator - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Trapliften - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Levering van 6 mobiele gelijkrichters t.b.v. onderzeeers - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OM - Ketenprojectleider beslag - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Design and build of an economic replication model of telecommunications networks in the Netherlands - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taal (leerroutes inburgering) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Asfaltonderhoud Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Lubricating grease, roller bearing met NATO-code G-421 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst voor de (mogelijke) inhuur van ICT diensten en ICT gerelateerde diensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inrichting praktijklokalen LAB-onderwijs - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Online Vernieuwing o.b.v. BVA - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV: Software voor netwerken,...
Lees verder

10100037834 BD/DGRR Programme Management Officer (PMO) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Interne verhuizingen UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A02.13 2020 Verzendwerk verkiezingen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

10100037876 BD/NCSC IT DevOps Engineer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Prijsvraag Doebaai Zeeburgereiland Amsterdam (tijdelijke voorziening voor 10 jaar) - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijs Ondersteunend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijzend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud E installaties - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectleider corona dashboard - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder

Marktverkenning Technisch Kader Grondgestuurd Ontwerpen POV-DGG - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SRU-00-20-125-V01 Raamovereenkomst-RAW openbare verlichting 2021-2023 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Communicatiemedewerker direct mailing en events - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Aanpassen Natura 2000 plannen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Brandstofdepot voor Eindhoven Airport - Fuel Depot at Eindhoven Airport - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud OVL-VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024 - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Openbare Verlichting Halderberge - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder