vrijdag 23 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

NU Summa - Inhuur Informatie Analist - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Summa - Inhuur Architect IT - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Outbound Sales / Telemarketing - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Redvoertuigen Veiligheidsregio Utrecht - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cryo-ballonnen - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur materieel inclusief bediening t.b.v. onkruidbeheer verhardingen 2021 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Multifunctionals Sivog - Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezetonderwijs in het Gooi
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inkoopadviesdiensten (2) 2021 - GBLT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Omgevingswet software - Gemeente Bergen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Chromebooks - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem t.b.v. Inkoop & Contractmanagement voor de Gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Manager bedrijfsvoering Zuid-Limburg Bereikbaar - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Desktops en toebehoren - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Printerdiensten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging en aanleg groenvakken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Laptops en toebehoren - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Agile IT Sourcing - NS Stations Services - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging verharding Graan voor Visch te Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie (MC) Printerdiensten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Tablets en toebehoren - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding PV panelen voor Amsterdamse scholen - Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering 5 maaimachines voor de openbare ruimte - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure voor Schoonmaakdienstverlening van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Omgekeerd lichtblad microscoop - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bestek 2358 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie inhuur - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen 2021 - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reprowerkzaamheden - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw brandweerkazerne te Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2020...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding verkeersborden en aanverwante artikelen - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2020 - 2024 Dijkverzwaring ZV3T - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Multifunctionals Equalit - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Woenderskamp - Aanleg groen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RRN - Vernieuwen herstel baanlichaam L-005092.02 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Besloten Landelijk Taxivervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dienstverlening Arbeidsbemiddeling en -toeleiding - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Server hardware - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0238 Onderhoud klokken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratief medewerker (financieel) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Antigeen sneltest SARS-COV-2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kits voor...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Ondertekendienst - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maritime Aerial Delivery Systems - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats...
Lees verder

Voice Communication System LGL - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inkoop inhuur personeel KCC en frontoffice burgerzaken - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Applicatie VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) inclusief Omgevingswet. - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ontwerpen, leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie - Kanaal Almelo- De Haandrik - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Operationeel uniform - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Autolease SCD - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

End User Devices 2020 (EUD2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

BI Specialist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Wabo-milieu vergunningverlener bedrijven (agrarisch) 16 - 32 uren per week (1) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitaal Leren - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Design & Build Sportcentrum gemeente Druten - Gemeente Druten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Logistieke Dienstverlening ICT Hardware - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

das, gegunde opdrachten januari 2020 t/m juni 2020 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Jeugdhulp Crisis - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder