Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

A08.126.2020 Raamovereenkomst Groenonderhoud - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkeltafels jeugdhulp regio Zuid-Holland Zuid 2022 e.v. - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Niet merkgebonden tankpassen - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding leaseauto's - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

AT-2020-27 Marktconsultatie ON B Vaarwegen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schilderwerken - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging ICT Infrastructuur - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo hulpmiddelen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Communications adviser for Valuing Water Initiative - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Administratieve ondersteuning Education and Student Affairs - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Documentair Informatiemanagement (DIM) - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-21322-19: het op afroep en naar behoefte leveren van RVV en niet RVV borden en toebehoren - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kerstgeschenken - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontwikkelen Mendix applicaties - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van SW-bedrijven - Cedris
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie 'Studenteninformatiepunt' gemeente Venlo 2020 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Identity Access Management (IAM) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Raamovereenkomst Vliegtuigbrandstof Grades 100 LL NATO-code F18 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van schoolmeubilair van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tender for NS Payment Service Provider - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure risicodragend projectmanagement van Onderwijsgroep Galilei - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Open-house procedure Service Vervoer Raalte - Gemeente Raalte
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Marktconsultatie - Test & Oefenscenario's voor industriƫle automatisering - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voedingsmiddelen en horeca-toebehoren 2020 - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitkeringsdiensten - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

onderhoud en aanvulling/vervanging van Hach Lange Meetapparatuur - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brosssanneringen regio Utrecht - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Testkopen tabak - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

eHRM voor provincie Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud speelvoorzieningen - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inzameling en verwerking van bedrijfsafval en de levering van circulair kopieerpapier - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom Bouw/sloop - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom e-waste - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Begeleiding nieuwe loopbaanstap - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Ondertekendienst - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interactive voice response systeem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van bestelwagens - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering medische gebruiksartikelen en disposables - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Amsterdam-IJmuiden CCUS project Athos - PreFEED and FEED activities - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU PROOLeiden - Touchscreens en toebehoren - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Justitie Beveiligde Internet Toegang (JuBIT) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Grafdelvingswerkzaamheden Begraafplaatsen 2021 t/m 2024 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantscontrole boekjaren 2021 - 2023, optie tot en met uiterlijk 2026 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU PROOLeiden - Tablets - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mathematica (wiskundige software) - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare Aanbesteding meubilair - Koninklijk Conservatorium Den Haag - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU PROOLeiden - Chromebooks en toebehoren - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Advies zorgverzekering Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Persoonlijke beschermingsmiddelen t.b.v. COVID-19 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Waterkwaliteitsscherm de Geer - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding HRM systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Persoonlijke beschermingsmiddelen t.b.v. COVID-19 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

I4Sociaal Online-omgeving - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Wmo Trapliften Regio Utrecht West - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering substraten, gemeente Apeldoorn, 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Projectmanager - scrummaster Gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder