zaterdag 17 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

ICT-Hardware - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Warmtebeeldcamera's - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Camera's
Lees verder

Het leveren van Halffabricaat Politielegitimatiebewijzen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Contract 1738, Bewegwijzering N34 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Light Source - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het Europees aanbesteden van levering PMD-zakken (en optioneel luierzakken) - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Trainingsacteurs - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Het leveren van Halffabricaat Politielegitimatiebewijzen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

HYPOXIMMUNO Project - CP-506 - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Woontoren Heistraat Noord gemeente Waalre - Gemeente Waalre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van twee (2) (Innovatieve) Electrische blus en hulpverleningsvoertuigen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ter beschikkingstelling, inrichting, migratie en beheer cloudoplossing voor HRM - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor levering van vaste & mobiele telefonie t.b.v. GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

9-D-26461-19: Standaardsoftware Leverancier - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gereedschappen - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vacuum Vessel ET Pathfinder - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Prijsvraag Kunsthal | Breda. Marktconsultatie - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Kortenhoefsedijk - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-11-2020...
Lees verder

E-Welfare - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheersing op halfverharding en verwijderen van natuurlijk afval - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie bestrijding invasieve Exoten - De Connectie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: | CPV: Onderhoud van bermen
Lees verder

Klus- en onderhoudswerkzaamheden t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van Halffabricaat Politielegitimatiebewijzen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Diagnostisch instrumentarium - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Taal (leerroutes inburgering) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Verzekeringen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Tijdelijke Huisvesting - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verhuur of verkoop van gebouwen...
Lees verder

Werkmaatschappij 8KTD: Europese Aanbesteding Warme Drankenautomaten - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

SIEM dienstverlening - SURFnet B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-09741-20: Leveren van haakarmsystemen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning beheer parkeren 2021 - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Kantoor, vergader- & onderwijsmeubilair - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Programmamanager Covid-19 - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding onderhoud Werktuigbouwkundige installaties Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Kadaster Service Hub - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

1-D-19634-20: Mediadiensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van afvalinzamelvoertuigen - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND...
Lees verder

Randvoorziening Bosscherveld - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulaire Afvalscheidingsunits - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Effectgestuurd beheer openbare ruimte gemeente Nijkerk - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enterprise Architecture Oplossing - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Biodivers bermbeheer Gemeente Gennep - de gemeente Gennep
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

EU aanbesteding Toezicht openbare ruimte 2021-2024 Drechterland - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

W005-bestel- en betaalapplicatie studenten - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding telefonie en data Waterschap Zuiderzeeland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Management Control Systeem - Alliander N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA ICT-Hardware voor Stichting Saam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden - COG
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Uitvoeren van fietstellingen en de levering van fietstelgegevens - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Inkoopadviesdiensten (2) 2021 - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bodycams en Integrale dienstverlening - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging Waterwagens - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Autoladders VRZHZ - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Autoladders
Lees verder

EA Raamovereenkomst expertise openbaar vervoer - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EU aanbesteding Toezicht openbare ruimte 2021-2024 Stede Broec - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud groenvoorzieningen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Saam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Groen en Water Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

online dienstverlening - Stichting Vilans
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Restauratie en verbouwing van het museum Kam met voormalige conciergewoning en hekwerk - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Groenonderhoud en maaien gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Onderhouden van...
Lees verder

Open House contractuele regeling Jeugd Ambulant Regio Zuid Oost Utrecht - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Strategisch Beleidsadviseur Werk en Inkomen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WPB Eindhoven renovatie winning E&PA - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WPB Eindhoven renovatie winning Infra - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

WPB Eindhoven renovatie winning WTB + BWK - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Open House contractuele regeling WMO begeleiding Regio Zuid Oost - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gezocht: Warmtepartner voor Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schuimblusvoertuigen en Waterwagen - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Werktuigbouwkundige installaties, gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Organisatieadviseur juridische fusie en implementatie - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Uninterruptible Power Systems (UPS) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EduMare - Hardware - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grondbewaring en - verwerking (grondbank) - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder