dinsdag 13 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

uitvoering aanpassingen en onderhoud website/intranet - Gemeente Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Research Project Lifecycle Management - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mijn zorg voor Parkinson - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Personele- en financiële administratie St. V.O. Amsterdam-Zuid - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding accountantsdienstverlening voor Omgevingsdienst Groningen - Omgevingsdienst Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 |...
Lees verder

Bouwteam nieuwbouw Kindcentrum Groenhouten (UAV-GC aanbesteding concurrentie-gerichte dialoog) - Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Nationale aanbesteding bouwteam nieuwbouw IKC Heeswijk - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Brandstoffen - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Pniëlschool, selectie uitvoerende partijen - St. Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Gilde Vakvollege Techniek, selectie architect - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Coenecoop College, selectie architect - Stichting Scala College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

31147148: voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische Materialen - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie architect Nieuwbouw MY College Spijkenisse - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Directieleveringen onderdelen drukriolering - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Business Information Manager JongerenLoket - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Asfaltwegen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ARBO dienstverlening Werkorganisatie CGM, gemeente Boxmeer en gemeente ST. Anthonis - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Attenties in het kader van "Lief en Leed" en Relatiegeschenken/attenties extern - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Junior projectsecretaris Projectmanagementbureau - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Combi Structin Noord - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterdistributie en aanverwante...
Lees verder

EA Citrix-beheer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Stroefheidsmetingen - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

KC Diamant Aannemer - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen SCOH - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleggen vooroever ter bescherming van de Westflank Vismigratierivier - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brandverzekering - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31146532: Raamovereenkomst onderhoudsbaggerwerk vaargeulen Noordzee - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0663 Bruggen Oranje Loper: Bouwkundig Bureau - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud sportvelden gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Selectie ontwikkelaar locatie Coornhertkade 105 te Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen (hardware, supplies & service) - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rijn en Gouwe - Afwijkingen Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huisvestingsadvies - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vernieuwing bedrijfsvoeringapplicaties | perceel Financien | perceel HRM | perceel Inkoop - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie IT beheer voor het voortgezet onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

19443 | Terreinvoorzieningen op vliegbasis Leeuwarden te Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: VID H&O videobeelden - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Vertaaldiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31161924: (Marktconsultatie) Raamovereenkomst het Verbeteren en vernieuwen van DVM & OV - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10800001142 JustID Business Consultant - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100037263 BD/DGRR Informatie-analist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-L-12861-20: Kerstgeschenken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA doorlopende CAR verzekering t.b.v. Waterschapsbedrijf Limburg - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie IT Service Management (ITSM) Platform - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Levering van Bedrijfskleding - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, Alkmaar en...
Lees verder

KVK Wagenparkbeheer - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Veere - Gemeente Veere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hardware redundante Onderwijs Community Cloud Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting 2021 e.v. gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: ASSESSMENT TESTS - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Schoonmaak Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reiniging van woningen en...
Lees verder

Aanbesteding Food - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe - Gemeente Terschelling
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verduurzamen Bedrijfsafvalmanagement - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Panorama Lokaal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Geo-obliek luchtfotografie 2021 (2022/2023/2024) - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

websites, sociaal intranet, digitaal portaal BEL Combinatie - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31156677: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Noord-Brabant West - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

WFRL-11-16700 IJzerzouten - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Strategisch Beleidsadviseur Minimabeleid en Schulddienstverlening - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Privacy functionaris - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zonnepanelen 2.0 - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

10800000983 Justid Projectmanager - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Rupskraan - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

20.402 CVDH LiftOnderhoud - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak buitenlocaties - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

‘Klimaatstresstesten en herberekening BRP’s In de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd en Meierijstad’ - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Jeugdhulp Crisis - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0205 ROK Gladheidsbestrijding - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Borger Odoorn - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering - Diverse scholen regio Nijmegen - Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en Het Land van Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering brandstof vaartuigen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviesdiensten verplaatsing Logistiek en Milieu - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsinformatie diensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgifte parkeervergunningen - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KVK Flexibele Arbeid - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Persoonlijke beschermingsmiddelen t.b.v. COVID-19 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nachtbewaking SMO Traverse - Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Orthopedische Oncologische Implantaten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

CPOW - Hardware - Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Poederkool PACAS Leiden Noord (DIG-11172) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Marktraadpleging Reductie antibiotica gebruik in pluimvee voer in Myanmar - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Project- & Accountmanager Integrale aanpak Bedrijventerreinen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Het Kristal te Dordrecht - Stg H3O v Christelijk Peuterwerk Kinderopvang, Primair en Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market Consultation - Replacement of the Medium Sized Harbour, seagoing capable, Tugs (MSHT) and Line-Handler/Work-Boats (LHWB) of the Royal Netherlands Navy - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sleepboten
Lees verder

SPO Utrecht- ICT dienstverlening - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele middelen en databekabeling - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Levering Vliegtuigbrandstof - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Adviseur Bestuurszaken - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2021-2024 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Accountmanager Rainlevelr - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitale Toegankelijkheid - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder