zaterdag 10 oktober 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Flexibele arbeid Gemeenten Sluis en Terneuzen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341,...
Lees verder

Technisch beheer en onderhoud Net3A - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Drainage Onderhoud - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

UWV Marktconsultatie KWNT - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dagelijks Onderhoud Asfalt en Belijning gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2310 Grootonderhoud N315 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Food - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - ATBEG & GSM-R metingen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Netherlands - Maintenance of the GSM-R network - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Borne - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Brunssum - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Landgraaf - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beluchting awzi Kortenoord en awzi Groenedijk - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2020...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Waterschap Drents Overijsselse Delta - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Europese Openbare Aanbesteding Food, Non Food, Verswaren, Aardappels, Groente, Fruit, Vlees, verse Vis en Wijnen - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Regio Randstad Noord - Uitvoeringsbegeleiding BBV Eemland en Neerlands Midden 2021 L-005212 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

inhuur ingenieursdiensten voor de gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

Touringcarvervoer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding ERP-systeem Paswerk - WVS Zuid Kennemerland - Paswerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IP317 Ophogen en Rioleren Dalenbuurt-West 2018-14 - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vegen- en kolkenreinigen 2021-2024 - Gemeente Heerde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen - Gemeente Noord-Beveland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342...
Lees verder

Exploitatie & beheer truckparkings Rotterdam - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Notice of Call for Expressions of Interest MobilitymoveZ.NL 2020 -2023 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Implementatie - Mobiele Service app - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Internetdiensten
Lees verder

Verzorging van cateringdiensten - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren, implementeren en onderhouden van een 'on premise' BAG-applicatie - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Voornemen voorbehouden opdracht dataverzameling, onderzoek en gegevensanalyses voor de "Staat van Utrecht". - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Collectieve Zorg VNG - IPO - Vwvw - WSGO - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

N307 Roggebot-Kampen - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten t.b.v Da Vinci College Dordrecht - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "Generieke Beheeragent" - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-11-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

31160296: Planuitwerking en contractvoorbereiding realisatiefase project A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbestedingen Tolk- en Vertaaldiensten ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

24-uurs Centrale bediening bruggen en sluizen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-05-2016 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitvoering gladheidbestrijding percelen Donkerbroek en/of Wolvega - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties in de gemeente Waddinxveen - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0128 Verwaarding van Huishoudelijk Textiel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting 2020-2024 - Gemeente Brummen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

T2266 E008 - Inspectie en onderhoud van platte daken en permanente valbeveiliging - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst maritieme ingenieursdiensten (herpublicatie) - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

ICT hardware - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leverancier voor Vlees, vleeswaren wild en gevogelte voor Hotelschool Den Haag - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Revisie Pompen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Vervanging Zeehavengeldapplicatie - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Geotechnical Soil Investigations for the IJmuiden Ver Wind Farm Zone (IJVWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werving & Selectie capaciteit en Total Workforce Management advies - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Catering - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Incontinentiemateriaal - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Incontinentieset
Lees verder

Werving & Selectiediensten - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Qualification System Offshore Grid NL - Sea Cables & Installation - TenneT TSO
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Circulaire RWZI Terwolde - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020...
Lees verder

Bedrijfswagens tot 3500kg - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grondwatermonitoring - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Framework Agreements TenneT Offshore Marine Warranty Surveyors services - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Oeververvangingen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brokerdiensten ICT-professionals - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Proces analist / Business analist E-suite - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Submarine cable Ameland Holwerd - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

BZK-Kern-HIS-EA Rookvrij Rijkskantoren 2021 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jurist Wabo-bouwen (Handhaving en vergunningen) (1) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud Wijken 't Lien, Bovenveen & Stompwijk - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Groot onderhoud N638.05 Zundert - Ruchpen van km 5.991 tot km 13.800 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41,...
Lees verder

VNGR - Medior Communicatieadviseur newsroom en interne communicatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Schoolmeubilair Openbaar Onderwijs gemeente Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoolmeubilair Openbaar Onderwijs gemeente Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Businesscontroller Dienstverlening - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Kwartiermaker Datamanagement - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-10-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder