woensdag 14 oktober 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over verhuurplatforms en toeristenbelasting in Nederland

Beantwoording Kamervragen over verhuurplatforms en toeristenbelasting in Nederland
Minister Ollongren beantwoordt vragen over (vakantie)verhuurplatforms en toeristenbelasting in Nederland.
Lees verder

Kamerbrief informele Raad voor Concurrentievermogen 23 oktober 2020
Staatssecretaris Keijzer meldt dat er nog geen agenda is voor de videoconferentie van de informele Raad voor Concurrentievermogen op 23 oktober 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Voortgangsrapportage Adviescollege toetsing regeldruk september 2020
Overzicht van de uitvoering van de advisering over voorgenomen regelgeving in de periode juni 2017 tot en met juni 2020.
Lees verder

Werkprogramma 2021 Adviescollege toetsing regeldruk
Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert over de regeldrukeffecten van voorgenomen regelgeving. Dit werkprogramma beschrijft de activiteiten van het ATR voor de periode 1 januari tot 1 juni 2021.
Lees verder

Aanbieding werkprogramma en voortgangsrapportage Adviescollege toetsing regeldruk
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer het werkprogramma 2021 en de voortgangsrapportage van het Adviescollege toetsing regeldruk aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief verslag High Level videoconferentie toerisme 28 september 2020
Staatssecretaris Keijzer doet verslag van de High Level videoconferentie over toerisme op 28 september 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op rapport Barometer Boudel op Rieg
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport 'Barometer Boudel op Rieg' van het Groninger Gasberaad.
Lees verder

Kamerbrief over voorstel tot wijziging tijdelijke wet Groningen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging tijdelijke wet Groningen. Het wetsvoorstel bevat de hoofdlijnen van de versterkingsprocedure, de rollen die de betrokken partijen uitvoeren en de stappen die de eigenaar van het gebouw doorloopt in het versterkingstraject.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het Signaal en het Jaarverslag van de ACM
Staatssecretaris Keijer stuurt haar reactie op het Signaal en het jaar verslag van de ACM. De ACM kan met het 'Signaal' aandacht vragen voor beleidsvraagstukken die van belang zijn voor haar toezicht. Het Signaal 2020 vraagt aandacht voor keurmerken, specifiek rond duurzaamheid.
Lees verder