Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over bericht dat economen investeringen aanraden in sociale...

Beantwoording Kamervragen over bericht dat economen investeringen aanraden in sociale gelijkheid en verduurzaming
Minister Wiebes en Minister Hoekstra beantwoorden vragen over het bericht dat honderden Nederlandse economen meer investeringen aanraden in sociale gelijkheid en verduurzaming.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over biogrondstoffen
Minister Wiebes beantwoordt vragen over biogrondstoffen, met name hout.
Lees verder

Aanbieding advies verdeling frequentieruimte commerciële radio
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer het advies aan van het onafhankelijk Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Gevoelige nederlaag voor netbeheerders in strijd om verwijderingsbijdrage'
Minister Wiebes beantwoording vragen over het bericht 'Gevoelige nederlaag voor netbeheerders in strijd om verwijderingsbijdrage'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de rol van zeewier binnen de energietransitie en de verduurzaming van onze maatschappij
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van LNV, de antwoorden op vragen over de rol van zeewier binnen de energietransitie en de verduurzaming van onze maatschappij.
Lees verder

Kamerbrief over het wetsvoorstel over windenergie op zee
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee). De minister verwacht de  nota van wijziging voor het herfstreces naar de Tweede Kamer te sturen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de postcoderoosregeling en de nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de postcoderoosregeling en de nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over betaalbaarheid kernenergie
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Kernenergie volgens Wiebes betaalbaar, experts twijfelen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 5e incidentele suppletoire EZK-begroting Steun- en herstelpakket
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de 5e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het Steun- en herstelpakket.
Lees verder