Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over de werkgelegenheidsbevordering na de sluiting van de Hemwegcentrale

Kamerbrief over de werkgelegenheidsbevordering na de sluiting van de Hemwegcentrale
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de werkgelegenheidsbevordering na de sluiting van de Hemwegcentrale.
Lees verder

Uitstelbrief verzoek reactie op brief over eindrapportage en advies over structurele aanpak van de stikstofproblematiek
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer, mede namens MInister Schouten en Staatssecretaris Van Veldhoven, een uitstelbrief om hun reactie te geven op de brief van een aantal wetenschappers, die op hun beurt reageren op een onderdeel uit het advies van het Adviescollege stikstofproblematiek d.d. 8 juni 2020. Dat onderdeel betreft de inzet van biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie.
Lees verder

Kamerbrief over Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM ivm COVID-19
Staatssecretaris Keijzer (EZK) verduidelijkt een aantal punten inzake de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19.
Lees verder

Kamerbrief over positie consument bij faillissement reisorganisatie
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over over de positie van consumenten ten opzichte van andere schuldeisers bij faillissement van een reisorganisatie.
Lees verder

Kamerbrief over onderzoeken van TNO over het coronavirus
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over 3 onderzoeksrapporten die de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Onderzoek (TNO) heeft uitgevoerd.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over berichten Mkb'ers maar matig op de hoogte van financieringsmogelijkheden' en 'Kredietverzekeraar: Nederland wacht volgend jaar grote faillissementsgolf'
Staatssecretaris Keijzer laat weten dat zij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de berichten 'Mkb'ers maar matig op de hoogte van financieringsmogelijkheden' en 'Kredietverzekeraar: Nederland wacht volgend jaar grote faillissementsgolf'.
Lees verder

Kamerbrief over verslag informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen 18 september 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over het verslag informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen 18 september 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over commerciële radio
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over commerciële radio.
Lees verder

Kamerbrief noodverlenging commerciële radiovergunningen
Staatssecretaris Keijzer meldt dat zij niet overgaat tot een noodverlenging van de commerciële radiovergunningen. Wel gaat zij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om specifiek voor de commerciële radiosector de huidige kredietmaatregelen te verruimen.
Lees verder