vrijdag 30 oktober 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief voortgangsrapportage MKB-actieplan 2020

Kamerbrief voortgangsrapportage MKB-actieplan 2020
Staatsecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over voortgangsrapportage MKB-actieplan 2020.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Klimaatnota 2020
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over pakketbezorging
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over pakketbezorging.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken regionale energiestrategieën
Minister Wiebes stuurt een brief met de stand van zaken over regionale energiestrategieën (RES'en). Dit zijn regionale plannen over de manier waarop de doelen uit het Klimaatakkoord over duurzame energie moeten worden gehaald.
Lees verder

Kamerbrief over programma's voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over programma's voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal.
Lees verder

Kamerbrief over initiatiefnota 'De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst'
Minister Wiebes reageert op de initiatiefnota van het kamerlid Sienot 'De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief uitvoeringstoetsen Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken, de uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst en de RVO aangaande de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).
Lees verder

Uitvoeringstoets RVO - Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Lees verder

Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen
Lees verder