Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief zeekabels voor telecommunicatie

Kamerbrief zeekabels voor telecommunicatie
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van gesprekken met de sector over de investeringen in zeekabels. Ook geeft zij een overzicht van de problemen, onderzoek en acties op het gebied van zeekabels.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over DDoS-aanvallen op internetproviders
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over DDoS-aanvallen op internetproviders.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over antwoorden op eerdere vragen over biomassacentrale Vierpolder
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de antwoorden op eerdere vragen over een biomassacentrale in Vierpolder.
Lees verder

Kamerbrief over vragen BNC-fiche en Kabinetsappreciatie over de Europese Green Deal
Minister Wiebes beantwoordt mede namens Staatssecretaris Snel, de vraag die gesteld is over de kabinetsreactie op het voorstel voor een Europese Green Deal.
Lees verder

Kamerbrief over aanvullingen op steun- en herstelpakket
Lees verder

Kamerbrief overzicht nog in te dienen wetsvoorstellen
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer sturen een overzicht van alle aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen waarvan het voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewenst is dat de Kamer deze voor het Kerstreces afhandelt.
Lees verder

Kamerbrief evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 2009-2018
Staatssecretaris Keijzer reageert op de uitkomsten van de evaluatie van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 2009-2018.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op de vragen uit het SO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 9 oktober 2020
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer de reactie op de vragen uit het SO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 9 oktober 2020.
Lees verder

Kamerbrief familiebedrijven
Staatssecretaris Keijzer meldt hoe zij de moties van de Kamerleden Amhaouch/Palland en Aartsen/Bruins uitvoert. Beide moties gaan over familiebedrijven.
Lees verder