donderdag 15 oktober 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief reactie EU-voorstel ophoging EU klimaatdoelstelling voor 2030

Kamerbrief reactie EU-voorstel ophoging EU klimaatdoelstelling voor 2030
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het EU-voorstel voor ophoging van het EU-klimaatdoel voor 2030. Ook stuurt de minister het BNC-fiche over het voorstel van de Europese Commissie om het klimaatdoel voor 2030 op te hogen, conform de gebruikelijke procedure, eind deze maand.
Lees verder

Rapport met voorstel voor ophoging van het 2030-doel
Rapport met voorstel voor ophoging van het 2030-doel.
Lees verder

Kamerbrief over VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW.
Lees verder

Kamerbrief over actualisering monitoringsparameters Groningenveld
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over actualisering monitoringsparameters Groningenveld.
Lees verder

Brief van Inspecteur-generaal der Mijnenuitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT) over wijziging Mijnbouwregeling
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal "nee"'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal "nee"'.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over winterterrassen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording Kamervragen over winterterrassen. De vragen kunnen in verband met de actuele ontwikkelingen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De Staatssecretaris streeft ernaar de beantwoording zo spoedig mogelijk toe te zenden.
Lees verder

Kamerbrief over toestemming deelname ambtenaren EZK aan technische briefing over de Postwet
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over toestemming deelname ambtenaren EZK aan technische briefing over de Postwet.
Lees verder

Kamerbrief verzoek over het bericht dat het mkb veel meer betaalt voor klimaat/CO2-uitstoot dan de zware industrie
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over verzoek over het bericht dat het mkb veel meer betaalt voor klimaat/CO2-uitstoot dan de zware industrie.
Lees verder