woensdag 14 oktober 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over toestemming technische briefing over gaswinning Groningen

Kamerbrief over toestemming technische briefing over gaswinning Groningen
Minister Wiebes stuurt de Eerste Kamer een brief waarin hij toestemming geeft voor het geven van een technische briefing over de gaswinning in Groningen door ambtenaren van zijn ministerie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over informele Telecomraad 15 oktober
Staatssecretaris Keijzer biedt haar reactie aan op de vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele Telecomraad op 15 oktober.
Lees verder

Kamerbrief reactie op voorstel gecoördineerde aanpak COVID-19-maatregelen
Minister Blok deelt de reactie van het kabinet op het voorstel van de Europese Commissie voor een meer gecoördineerde aanpak van de beperkingen van het vrij verkeer binnen de Europese Unie tegen de COVID-19 pandemie.
Lees verder

Kamerbrief monitoringsrapportage 2019 Convenant energiebesparing gebouwde omgeving
Minister Wiebes meldt de uitkomsten van de monitoringsrapportage 2019 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving.
Lees verder

Nota Wijziging van de Wet windenergie op zee
Nota van wijziging over Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee).
Lees verder

Aanbiedingsbrief voorstel van wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee
Minister Wiebes biedt een voorstel van wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee aan.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over klimaatplannen van olie- en gasbedrijven
Minister Wiebes laat weten dat hij de vragen over klimaatplannen van olie- en gasbedrijven niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een zinkgat in Kerkrade
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over een zinkgat in Kerkrade.
Lees verder

Uitstelbrief Algemeen Overleg Klimaat en Energie 28 oktober
Minister Wiebes vraagt uitstel van het Algemeen Overleg Klimaat en Energie 28 oktober.
Lees verder