donderdag 1 oktober 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over maatschappelijke kosten en baten zonne-energieprojecten

Beantwoording Kamervragen over maatschappelijke kosten en baten zonne-energieprojecten
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het onderzoek 'Maatschappelijke kosten-batenanalyse naar toekomstige inpassing van drie alternatieven voor opwek van zonne-energie'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over einde bemoeienis NAM met afhandeling bevingsschade
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aankondigt dat hun taak er op zit bij schadeafhandeling.
Lees verder

Kamerbrief over review Nederlandse energiebeleid
Minister Wiebes reageert op de analyse van het Nederlandse energiebeleid door het Internationaal Energieagentschap.
Lees verder

Kamerbrief over 3 rapporten over duurzame waterstof
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer 3 rapporten over de ontwikkeling van een markt voor duurzame waterstof en het daarvoor benodigde beleid.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over informele Energieraad 5-6 oktober 2020
Minister Wiebes reageert op vragen en opmerkingen over de agenda van de informele Energieraad op 5 en 6 oktober 2020.
Lees verder

Kamerbrief over voorbereidingen overgangsperiode EU-VK en economische gevolgen
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voorbereidingen op een no deal-scenario inzake het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU).
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over informele Energieraad 5-6 oktober 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de informele Energieraad op 5 en 6 oktober 2020.
Lees verder

Kamerbrief bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
Staatssecretaris Keijzer geeft een toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven.
Lees verder

Stand van zaken Westhavenarrangement
Brief over de stand van zaken van het Westhavenarrangement.
Lees verder