woensdag 7 oktober 2020

'Gemeenten, verruim steun en regels voor ondernemers'

'Gemeenten, verruim steun en regels voor ondernemers'
MKB-Nederland komt in een open brief aan de colleges van B&W van alle Nederlandse gemeenten met een uitgebreide lijst suggesties voor steun aan ondernemers. Zaken als belastinguitstel, verruiming van vergunningen en het gunnen van opdrachten bieden soelaas voor het bedrijfsleven tijdens de coronacrisis.
Lees verder

Vonhof over BIK: 'Ondersteun investeringen in het mkb'
De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is juist voor mkb-ondernemers op dit moment een belangrijke steun in de rug om toch te gaan investeren.
Lees verder