zondag 6 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Communicatieadviseur Informatievoorziening Werk en Inkomen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder