vrijdag 25 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

markt consultatie ICT inhuur en sourcing - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2020004 Leveren van bomen en overige beplantingen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering onder- en bovengrondse inzamelsystemen en elektronica - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32...
Lees verder

EA Reclame - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Grondverwerving dijkversterking KIJK - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie Kogel en Steekwerend vest - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kogelvrije vesten
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Gemeente Terschelling
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Route 1061 - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installeren van...
Lees verder

Congresvoorziening Brainport Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2020...
Lees verder

Medior operational auditor - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0712 Geotechnische onderzoeken kademuurvernieuwing cluster 3 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Reinigen van gemalen en bezinkvoorzieningen Amersfoort - ROVA Activa Beheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw KC Vredenburg te Arnhem, Bouwteampartners bouwkundig werk en technische installatiewerk E&W - Stichting Financieel Beheer Samenwoonscholen en Onderwijshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL...
Lees verder

Inkoopdienstverlening - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Innovatieve Totale Knieprothese - vrijwillige transparantie vooraf - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie huur hartlongmachines - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Transport en Inzamelen - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT hardware - Tablets - VCO-kantoor basisschool Willem Alexander
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

AT-2019-22: Marktconsultatie Stikstof - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bagger- en...
Lees verder

DAS ICT hardware - Chromebooks - VCO-kantoor basisschool Willem Alexander
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT hardware - Laptops - VCO-kantoor basisschool Willem Alexander
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Jeugdteam gemeente Waterland 2021 e.v. - Gemeente Waterland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31162700 "Ondersteuning Steunpunt Gedrag 2021-2024" - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Contractbeheer Leerlingen- en Jeugdwetvervoer - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

WFRL-11-17400 Asfaltonderzoek zeekering Zurich - Koehool - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DGW - Levering elektriciteit 2022 - 2023 en optie 2024 en 2025 - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektriciteit, verwarming,...
Lees verder

Apparatuur Parkeergarages - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MINVWS Corona – Handdesinfectiemiddel H5 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINVWS Corona – Anesthesie Beademingssystemen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering van Hardware - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Actieve Netwerkcomponenten - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Ingrediënten voor voeding - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Ondertekendienst - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Archeologie Reeve - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vismonitoring KRW - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Toetredingsronde 2020 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

MINVWS Corona – Beademingsapparatuur - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud- en vervangingsbestek OVL in De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder

Afvalinzameling en milieubeheer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

19.339 Vak-applicatie Exploitatie Sportvoorzieningen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MINVWS Corona – Disposable medical masks - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Cardiologische Interventiematerialen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market consultation for the purchase of a high resolution mass spectrometer with an ion mobility separation for investigation of complex mixtures of reactive species. - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Massaspectrometers
Lees verder

Vernieuwing en beheer website TNO - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Begeleid leerlingenvervoer gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

MINVWS Corona – Mondkapjes FFP2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

BZK ROVK EA Bewegwijzering en folie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E-cursussen - een leven lang ontwikkelen - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WOZ Belastingen applicatie - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Huisvesting Statushouders - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Research Project Lifecycle Management - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Conditiemeting gemeentelijke gebouwen - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

15864 | Vervangen beveiligingsinstallaties JJI de Hunnerberg te Nijmegen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst voor Calamiteiteninzet gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning t.b.v. aanbesteding schoonmaakdiensten - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaak-...
Lees verder

Upgrade air cooled condenser (ACC) - Luco A0 Twence - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Network as a Service volgens de Best Value Aanpak - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cochleaire Implantaten en Bone Conduction Device - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schuimblusvoertuigen Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

QUICKTENDER - zonnepanelen / zonnestroominstallatie - Stichting Ceder Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reinigen en onderhouden kolken - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak van Kantoorlocaties 2021 - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Inrichting depotruimten museum Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Primaire- en Secundaire Herkenningsmakelaar voor het ontsluiten van het elektronisch Toegangsdiensten (eTD) stelsel en gerelateerde dienstverlening ten behoeve van DICTU - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Cadeaubonnen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU Opmaat - Schoonmaakdiensten JL Driecant - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Innovatieve oplossing 'Financieel beheer, informatie en coaching app' - Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ophogen terrein Heveskes Delfzijl - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delfzijl en...
Lees verder

AVG - Gemeente Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag inhuur senior manager projectbeheersing voor het dijkversterkingsproject GoWa - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Leerroutes Inburgering - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs...
Lees verder

6-D-99231-20: Marktconsultatie fosfaatbinding in eutroof water - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opruimdiensten voor vervuild...
Lees verder

Raamovereenkomst schade-expert Kanaal Almelo – De Haandrik - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House contractuele regeling WMO begeleiding Regio Zuid Oost - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Circulaire Afvalscheidingsunits - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regionaal primair grondwatermeetnet - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Computerregeling Kindpakket - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House contractuele regeling Jeugd Ambulant Regio Zuid Oost Utrecht - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden begraafplaatsen 2021 t/m 2024 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Detachering medewerkers participatiewet, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Abonnementen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

A09.01.2020 Volwasseneneducatie - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Huurteam gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Levering en support IAM compliant Document Management Systeem (hernieuwd) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vooraankondiging Europese aanbesteding Ingenieurs- en (beleids)adviesdiensten: Inhuur Flexibele schil - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van veegmachines - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL...
Lees verder