donderdag 24 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Schoonmaken Trams, haltes en werkplaats Provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Niet-openbaar Leaseauto's - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten PCB De Fontein - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten PCB De Horizon Koggerwaard - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten PCB De Horizon Roerdomplaan - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten PCB De Ontmoeting - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten PCB De Sjalomschool - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten PCB De Wegwijzer - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie categorieaanbesteding: Re-integratie 2e spoortraject - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Algemene...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten PCB Groen van Prinsterer en Stafbureau - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten PCB Het Baken - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU PCPO Capelle - Schoonmaakdiensten Het Kompas Patrijzenstraat - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Restbestek Fochteloerveen - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131,...
Lees verder

Raamovereenkomst Agile software ontwikkel en beheer partner - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitbreiding onderstation Sorbonnelaan Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2020...
Lees verder

Nieuwbouw KC aan de Oosterplas te 's-Hertogenbosch - Stichting Beheer Kindcentra
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gegevensinwinning (landmeetkundige diensten) - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Multifunctionals, Stichting Quadraten - Quadraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113,...
Lees verder

Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Onderhoud watergangen stedelijk gebied 2021 - 2022 met 3 optiejaren - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trainingen t.b.v. werven en selecteren voor een inclusieve Rijksoverheid - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vooraankondiging Waterwagens - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding WGA Eigenrisicodragerverzekering - Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Dantumadiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging financieel systeem gemeenten Elburg & Nunspeet - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - MJPG Raamovereenkomst geluidsschermen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-10-2020...
Lees verder

HUSLE (Helicopter Under Slung Load Equipment) - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats...
Lees verder

Marktraadpleging om te helpen de haven van Beiroet weer operationeel te maken - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

032-2020 Levering plantmateriaal t.b.v. inboet - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Cryogen-Free Dilution Refrigerators - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Engweg e.o., Hoogland - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wagenpark - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wheel change trailer F-35 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

AI 2020-0128 Verwaarding van Huishoudelijk Textiel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Technisch Redacteur - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

TU/e namens VSNU: Nationale Alumni Enquete - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Datadistributiesysteem, Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenautomaten - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inrichten Duurzame Speelplaatsen 2021-2026. Referentie EU\R43\2020-15 - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Inzetplanning & Roostering - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Technische artikelen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

IV-gerichte trainingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie WEB en inburgering gemeenten Gorinchem, Molenwaard en Vijfheerenlanden - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

MINVWS Corona – Mondkapjes KN95 FFP2 met oorlus - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vector Netwok Analyser - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Drechterland - Gemeente Drechterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

Trainingen en workshops Mindfulness - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Burgerzaken & gegevens- en berichtenmakelaar applicatie - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Verlengde Maanderweg en Hakselseweg - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2020...
Lees verder

MINVWS Corona – EWC Coronakits 2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw brandweerkazerne te Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0192 Herinrichting Bijlmerdreef - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MINVWS Corona – Demcon Macawi Ventilator - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Reinigen en Inspecteren riolering 2021 - 2022 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Standaard kantoormeubilair UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Dienstverlening rondom de Clouddiensten van AWS - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme dranken automaten - Gemeente Velsen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Installatiebeheercontract beweegbare kunstwerken e.a. - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Elektrische Platformtruck - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Grafdelvingswerkzaamheden Begraafplaatsen 2021 t/m 2024 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch - Medici & Specialisten - Perceel 1 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch Personeel - Paramedisch personeel - Perceel 3 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch Personeel - Ondersteunend personeel - perceel 5 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder