dinsdag 22 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bikersaccessoires - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Operationeel uniform - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Software reseller - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-D-00738-20: Opsporen en benaderen Conventionele Explosieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren van wettelijke keuringen en het opstellen van keuringsdocumenten, jaarlijks preventief- en correctief onderhoud (storingen), oplossen van manco's aan rioolpompinstallaties op diverse Defensielocaties in Nederland. - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking glas gemeente Teylingen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Breedband - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Internetnetwerk
Lees verder

EA Onderhoud (druk)rioolgemalen en randvoorzieningen - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ophogen Enterij te Boskoop - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie baggeren Oostelijke Vechtplassen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak Binnen- en buitensportaccommodaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Publieksinformatienummer 0800-1351 - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gespecialiseerde schuldhulpverlening (ex)zelfstandig ondernemers - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31066712: Aankondiging van een wijziging project renovatie Velsertunnel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AI 2019-0671 Natuurproducten - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verwerving Roostersoftware - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0125 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Civiele Constructies (IDCC) - perceel 1 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie ontwikkeling Veiligheidsinformatieknooppunt aanpak ondermijning - Gemeente Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

Terreinverlichting - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

het sluiten van een huurovereenkomst voor dark fiber glasvezel verbindingen/glasvezelnetwerk - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Verwerving Information Security Management System (ISMS) ten behoeve van de Radboud Universiteit - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulaire RWZI Terwolde - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2020...
Lees verder

Catering gemeentehuis Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst adviesdiensten: Technische adviseurs - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering minicontainers en bijbehorende dienstverlening Teylingen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Levering 19 RHIB's en 6 trailers - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gladheidbestrijding - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Levering (semi) ondergrondse containers, elektronica en plaatsing - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

European Public Procurement Procedure of two micro CT scanners - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering tractor met maaizuigcombinatie en grasopvangwagen - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Cerum Immunologie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Beheersing Eikenprocessierups - Gemeente Twenterand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Datacenter Cabinets - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervangen verlichting sportvelden Gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Interieurbeplanting - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur Externe Arbeidskrachten t.b.v. SIPOR - Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Openbare Ruimte Landgoed Driessen, Sprang-Capelle en Waspik - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Engineer & Construct nieuwbouw school voor primair onderwijs 'De Duinvlinder' te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strandreiniging & overige strand onderhoudswerkzaamheden t.b.v. gemeente Bergen - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel Systeem - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Vloerenonderhoud - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

AI 2020-0129 Inzameling van Huishoudelijk Textiel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Peuteropvang met VVE gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaibestek waterkeringen mei 2021 - mei 2023 - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

190044REG Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland NL33A...
Lees verder

Bedienen bruggen en sluizen (DIG-11262) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

5-D-15509-20: Ontwerpteam voor het onderwijs- en sportcluster in het Stadionpark in Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder