woensdag 2 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Grafische Vormgeving - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van Arbodiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

19.335 Inhuur Cateringmedewerkers - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Stichting Bibliotheek Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebruiksklare oplevering en (optioneel) onderhoud hoge resolutie NMR ten behoeve van het Douanelab - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding e-HRM Systeem gemeenten Hilversum en Wijdemeren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Zaaksysteem gemeente Hilversum en Gooise Meren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gebruiksklare oplevering (en optioneel onderhoud) Scanning Elektronen Microscoop (SEM) met Energie Dispersieve X-ray Spectrometer (EDX) voor Rijkscultureel Erfgoed - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging van lichtmasten en armaturen gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inzet POH GGZ-Jeugd in de huisartsenpraktijk (open house toelatingsprocedure) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Aanbesteding sanitaire voorzieningen - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Koop Richtkijker HV Maxikite - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Koop Richtkijker HV Minikite - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

AI 2019-0627 RAW-raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Watergangen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering, onderhoud en verdere dienstverlening inzake materieel beheer openbare ruimte - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe NL133 |...
Lees verder

Marktconsultatie betreffende ICT Hardware dieptereiniging (4 gemeenten) - gemeente Westland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reiniging van...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Dr. Nassau College - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs Noord- en Midden Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL...
Lees verder

OLP Stichting Noventa - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noventa
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Veluwse Onderwijsgroep C1 - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur BOA's domein I en fiscaal parkeercontroleurs - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderwijs - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem inhuur Facilitair - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider HalloWerk, afdeling WSPR - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveringen en Services ICT Hardware - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Marktconsultatie CMS - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem inhuur Facilitair - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT-oplossing Portofonie - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Europese aanbesteding (SAS) Jeugdhulp (Diagnostiek, Opvoedondersteuning, Intensief ambulant, Gedragswettenschapper) - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leisure Management Systeem - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Onderhoud beweegbare bruggen Purmerend - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktdialoog producenten duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en groen, nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Total Engineering renovatie Studenten Sport Centrum (SSC) Eindhoven - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Civiele werkzaamheden ten behoeve van Wintrack masten, ZWW380kV - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Raamovereenkomst Naamplaatjes - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NFU Europese Aanbesteding Brandverzekering UMC's - Perceel 2 - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigingsmachines t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BOA-kleding en Bedrijfskleding - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Signaleren en karteren mutaties BGT/BAG/WOZ - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND...
Lees verder

Ontwikkelassessments voor leidinggevenden - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brugbediening gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

15654 - Vervangen CCTV, Intercominstallatie, DIOO, (nood)stroominstallatie PI Arnhem - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding raamovereenkomst standaard Software, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Locatie intermediair - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf van maaiarmen en hulpwerktuigen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de aanschaf (koop) en het onderhouden van MFP's en het huren en onderhouden van een repromachine, het leveren van printmanagement- en beheersoftware en supplies. - Stichting Regius College Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

FIN - MC - Contant geld en Waardevervoer voor het Rijk - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Munten
Lees verder

Slibvang Langeraarse Plassen (DIG-11104) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

NU OPOPS - Schoonmaakdiensten De Wilgen - Stichting openbaar primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Asfalt - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Regio NoordOost - BBV Wadden 2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AT-2020-24: Marktconsultatie symbiotisch bouwen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Instapmoment 2: Open House procedure Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderwijs Leerpakket MosaLira - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Instapmoment 2: Open House Logeren, wonen en gezinshuizen procedure Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Doorontwikkeling Verkeersmodellen Limburg 2021-2027 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

19118-10 NVO Hoge Vaart Bouwteam - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Marktet consultation Total Security Concept 2024 - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Scannersoftware
Lees verder

Stomerij- en wasserijdiensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Elektrische Orderverzameltrucks - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fiscale adviesdiensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding softwarebeheer, -onderhoud, -ondersteuning en ontwikkeling onlinesystemen en applicaties - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie GFT+e afval Regio de Vallei - Gemeente Ede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Huisvuilinzamelingsvoertuig - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vernieuwing Microsoft licenties - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

evaluatiebureau t.b.v. accreditaties van opleidingen - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Raamovereenkomst snoeien bomen gemeente Zwolle - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Aanbesteding Tuneable Small Form factor Pluggable transceiver - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Gereedschap - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0348 Osdorp 2 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Haakarmvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

marktconsultatie dranken automaten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Koffie, thee en aanverwante...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A3.595.2018 Transport en verwerking gesorteerde afvalstromen milieustraten gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

EA Arbodienstverlening - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inrichting depotruimten museum Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: | CPV: Museum- en...
Lees verder

Strategische Personeelsplan voor de IV organisatie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van SW-bedrijven - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

BZ EA Prestation de services de nettoyage et de lavage de vitres - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen, reinigen (putten) en verwerken olie, water, slib en horecavet - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hoofdtender - Procesautomatisering, Security en Big Data - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jobmarketing - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Haakarmvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Peuteropvang en Vroeg- en Voorschoolse educatie (VVE) - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst wasserijdiensten - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud decentrale koelmachines - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Kaag en Braassem - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gebiedsgerichte ondersteuning Wmo en preventieve jeugdhulp - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

1-D-21276-19: Dagelijks onderhoud watergangen gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in acht percelen. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tooling, onderhoud, beheer en doorontwikkeling datawarehouse gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afleversets voor woningen met Individuele Warmtapwatervoorziening - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervangen toegangscontrolesysteem (TCS) - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Open house Arbeidsmobiliteit - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

European tender for the development of an Integrated Ground Model voor IJmuiden Ver Wind Farm Zone - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Brokerdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Risicoanalyse Zorgaanbieders - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open house procedure Taxivervoer - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

nieuwe producten Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen - Gemeente Oss
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Europese aanbesteding softwarebeheer, -onderhoud, -ondersteuning en ontwikkeling onlinesystemen en applicaties - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding softwarebeheer, -onderhoud, -ondersteuning en ontwikkeling onlinesystemen en applicaties - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding softwarebeheer, -onderhoud, -ondersteuning en ontwikkeling onlinesystemen en applicaties - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Softwarebeheer, -onderhoud, -ondersteuning en ontwikkeling onlinesystemen en applicaties - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder