vrijdag 18 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inzamelen, transporteren en verwerken van gemengd tuingroen in de Gemeente Leusden - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overeenkomsten Staatsbosbeheer Planten bosplantsoen 2020/'21 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Overijssel NL21 |...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer Sportcomplex De Joffer Voerendaal - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MultiMedia Service (MMS) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reprografische dienstverlening - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Drenthe NL13 |...
Lees verder

Leermiddelen - Christelijk College De Noordgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Zaaksysteem - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Wijkbussen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bestelwagens
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Parkeerbeheer Turfmarktgarage - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding Utrechts Stedelijk Gymnasium - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaibestek onderhoudsjaren 2021-2022 - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessments - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wettelijke taak dierenopvang - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Samenwerkingspartner Slibeindverwerking - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Digitale samenwerkingsomgeving (DSWO) - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Reprodienstverlening - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding ophalen en verwerken van groenafval voor de EMCO-Groep - EMCO-Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud beweegbare bruggen Purmerend - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Brandverzekering- en of Bedrijfsschadeverzekering - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van middelgrote veegmachines t.b.v. RD Maasland - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Collectieve Ziektekostenverzekering - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Internationale verhuizingen van personeel - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van zijladers t.b.v. RD Maasland - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Oppervlaktewater meetsystemen - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvalinzameling en verwerking tbv de Scholengroepen Rijk van Nijmegen en Alliantie Voortgezet Onderwijs - Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en Het Land van Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Data - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Riolering Reiniging en Inspectie vrijverval - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Woonrijp maken Woenderskamp en Koudehoek-Zuid - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2020...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Reimerswaal - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Ondersteuning, Huishoudelijke Ondersteuning en Lokale Jeugdhulp - Gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Netanalyse vervoersvraag 2030 en tussentijdse analyses - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gladheidsbestrijding in de gemeente Zaltbommel 2020-2023 - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Eigendommenverzekering Gemeente Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud sportpark Groenvliet, IJsseloever en Cruyff court - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud van Nautische Radars windenergiegebieden Noordzee - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal onderhoudsbestek Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw en renovatie Globe College Utrecht - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten ten behoeven van Veiligheidsregio Fryslân 2020 - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINBZ EA Protocollair vervoer - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-14890-20: Het leveren van schrobzuigmachines - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Arbodienstverlening NHL Stenden - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

verwerking van Groen afvalstromen - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Textielinzameling, verwerking en vermarkting - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Implementatie GI van IMX data - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering PMD en P+M Afvalzakken - Cyclus N.V. - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B,...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Bibliotheeksysteem Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146467: Ontwerp en vervanging viaduct Hoog Burel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NFU Europese Aanbesteding Brandverzekering UMC's - Perceel 2 - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De beste leverancier van duurzame serviesgoed en bestek voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vaatwerk
Lees verder

e-HRM - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Computerregeling Kindpakket - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Papieren OV-chipkaarten - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme dranken automaten - Gemeente Velsen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v de gemeente Midden Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie regionale waterkering Essche Stroom, Esch - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwikkelaar Voorkomen uithuisplaatsingen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Realisatie beekherstel en waterberging Grootgoor - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor levering van vaste & mobiele telefonie t.b.v. GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk Ambassadeur Lerend Jeugdstelsel - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Projectleider verbetertraject toegang sociaal domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Voorbelasting ontwikkelingsplan Reeve - VOF Reeve-Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder