woensdag 16 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Accountantsdiensten - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31157402 Opstellen Vormgevings- en Inpassingsplan (VIP) en Estisch Programma van Eisen (EPvE) voor het Project A4 Burgerveen N14 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden stedelijk gebied Dordrecht WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland NL33A...
Lees verder

Werkplek gerelateerde hardware Gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Assessments - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hotelovernachtingen en vergaderaccommodaties - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Woensdrecht - Gemeente Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

200063GZD Onkruidbeheersing op verharding 2021-2023 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden landelijk gebied WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

EA Onkruid op Verhardingen - Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal examineren - Stichting saMBO~ICT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

End User Devices 2020 (EUD2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren van maaimachines aan NV Irado Schiedam - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Duurzame kantoorinrichting ProRail - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie virtuele assistent - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Analytische...
Lees verder

EA - Vervanging Zaaksysteem en Document Management Systeem (ZSDMS) - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publieke Elektrakasten Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie: ASSESSMENT TESTS - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Monstername, monsteranalyse en rapportage - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Materieel Gladheidsbestrijding - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Serviceprovider energiebesparingsproject - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur documentcreatie en migratie - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landmeetkundige en administratieve opnamen van waterstaatswerken 2020-2024 - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanschaf nieuwe maaiveegboot regio Alblasserwaard en Beneden-Linge - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10800000704 - JustID - CICD Specialist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Machinerichtlijn en Arbo veiligheid 25 kunstwerken Overijssel - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Bulklevering Dieselbrandstof en AdBlue - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Contractering Wmo maatwerkvoorzieningen Hulp bij het huishouden, Individuele begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend verblijf - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Regionale infrastructuur voor goede patiƫnten vertegenwoordiging in de GGZ - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mechanisch onderhoud - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Flexibele huisvesting van permanente kwaliteit - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

WGA ERD Tabijn - Stichting Tabijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020023 Raamovereenkomst engineering, groeiplaatsen en planten bomen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktverkenning Contractmanagementsysteem Alliander - Alliander N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2028 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie VIP-vervoer ten behoeve van De Nationale ombudsman - Nationale ombudsman
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verhuur van...
Lees verder

Preventief- en correctief onderhoud (PO-CO) - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

2020037 Uitvoeren van Boomveiligheidscontrole en dataregistratie - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Internationale koeriersdiensten - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie preklinische apparatuur - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beeldvormingsapparatuur voor...
Lees verder

Roll Coating system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Levering mondkapjes KN95-MASK - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding E-HRM - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verzorging cateringvoorzieningen Wolfert van Borselen scholengroep - Stichting BOOR
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland...
Lees verder

Raamovereenkomst MS configuratie al dan niet in combinatie met LC en/of GC - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Vastgoedmanagementsysteem - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering...
Lees verder

Onderhoud buitenterrein en gladheidsbestrijding - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

School- en kantoormeubilair ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud OVL 2021-2024 ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Molenven Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Elektronische facturatie STAP (STAP-broker) - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Noord – Geluidschermen Plantage de Sniep te Diemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2020...
Lees verder

Organisatie- en teamontwikkeltrajecten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktverkenning informatiesysteem Tijdelijke Huisverboden - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Leveren van technische gebruiks- en verbruiksartikelen, gereedschap en klein materiaal WSHD 2020-2024 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor uitzendkrachten van Stichting Carmelcollege - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Beveiligingsdiensten ten behoeve van de Gemeente Haarlem en Zandvoort - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Alphen-Chaam en Baarle-Nassau - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Inkoop architectdiensten Zwemcomplex De Welle Drachten - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoop constructeur Zwemcomplex De Welle Drachten - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoop installatieadvies Zwemcomplex De Welle Drachten - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software Reseller - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prijsvraag Doebaai Zeeburgereiland Amsterdam (tijdelijke voorziening voor 10 jaar) - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals tbv DICTU - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

brandverzekering t.b.v. de gemeente Wijchen - Gemeente Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

IBM Maximo - Software, Support en Dienstverlening - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie speech to text - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

levering vakapplicatie ter ondersteuning van het uitvoeringsproces van WMO en Jeugdwet en optioneel de Participatiewet - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitaal Toetssysteem - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

P-1004589 - Nieuwbouw Accushop te Vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2020...
Lees verder

Kolkenreiniging - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale Aanbesteding 'Herinrichting Kwistbeek' - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Wmo Woonruimteaanpassingen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wonen en begeleiden ex-gedetineerde - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Monitoring regionaal openbaar vervoer in Oost-Nederland 2021-2025 (Monitoring OV-Oost) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levensreddend handelen - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

A09.04.2019 Inburgeringsonderwijs - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder