Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

DAS ingenieursdiensten publicatie gegunde opdrachten Q2 2020 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie Engelenburgerbrug te Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ABG 078 Advies en ondersteuning landschappelijke inpassing infraprojecten - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Instandhouding van de huidige installed base Statische Frequentie Omvormers - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Buiszadels in drie percelen - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Advies- en bijbehorende diensten Onderwijshuisvesting en Technische installaties - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Collectieve Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Haagse markten E&W beheer en onderhoud - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

DAS inhuur personeel publicatie gegunde opdrachten Q2 2020 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BNG Technische- en invoeringsaspecten - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Effecten varianten betalen naar gebruik - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AMOLF, ARCNL en CWI - EA Schoonmaak Voorbehouden opdracht - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Nieuwbouw Sportcomplex Ermelo - Waterbehandelingsinstallaties - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Nieuwbouw Sportcomplex Ermelo - Werktuigbouwkundige installaties - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Nieuwbouw Sportcomplex Ermelo - Elektrotechnische installaties - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Nieuwbouw Sportcomplex Ermelo - Bouwkundige werkzaamheden - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendpersoneel RUG - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktplaats IT hardware en aanverwante zaken publicatie gegunde opdrachten tot en met Q2 2020 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lichtmastreclame - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie LMS - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

1-L-16095-20: Circulaire promotieartikelen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Documentair Informatiemanagement (DIM) - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reconstructie Vennewatersweg Heiloo - Gemeente Heiloo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020...
Lees verder

Merkonafhankelijke Tankpassen voor Brandstoffen en Elektrisch laden - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Asfaltverhardingen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10800000896 - JustID - Strategisch adviseur Datagedreven Werken - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

LED verlichting sportparken Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud Sportparken - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Aanbesteding AERIUS 2020 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veld Service Support Systeem (VSSS), de levering, implementatie, onderhoud en ondersteuning van een - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Waterbodemonderzoek - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Microsoftlicenties gemeente Maashorst i.o. - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Inspectie - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131...
Lees verder

Kroosvuil verwijdering - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Financiele adviseurs Provincie Zuid Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interne inzamelmiddelen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Beheer en Onderhoud gebouwgebonden installaties - Noorderpoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Technisch- en applicatiebeheer SAP HANA omgeving - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - Natuurvriendelijke oevers N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Waterbouwwerkzaamheden
Lees verder

Koeriersdiensten - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening rondom afvalverzameling en -verwerking - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Transport van vloeibaar zuiveringsslib - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud buitenterreinen en gladheidsbestrijding - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market Orientation K2K Research Circular Economy - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Haalbaarheidsstudie inzake agro infrastructuur in Nepal - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Gegevensinwinning van wettelijk beschermde soorten flora en fauna (NDFF) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA warme drankenvoorziening - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afdrukdiensten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Tractor met Vicon maaiers en Tractor met Herder maaiarm - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huur van mobiele sanitaire voorzieningen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elektrische veiligheidskeuringen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Raambestek NDT 2020-05 Asfaltonderhoud 2021-2023 - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telemetrie voor minigemalen Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

China kennisnetwerk en kennisplatform Rusland-Oost-Europa - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Inkomensconsulent Tozo 10 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering voor de minima - uitsluitend recht - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310,...
Lees verder

EA aanschaf van drie stamcel afereseapparaten, het gedurende maximaal 8 jaar kunnen afroepen van disposables en vloeistoffen en het gedurende 8 jaar laten onderhouden van de apparatuur voor de afdeling Hematologie GCCC, UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31161924: (Marktconsultatie) Raamovereenkomst het Verbeteren en vernieuwen van DVM & OV - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering gladheidbestrijding (in micropercelen) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Produceren, leveren ontworpen eigentijdse bedrijfskleding voor Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jeugd Verblijf Regio Utrecht Zuid Oost - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Laptops - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Redvoertuigen Veiligheidsregio Utrecht - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Voertuigen...
Lees verder

Levering handelsgebruikelijke Bevestigingsmiddelen - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Inkomensconsulent Telefonie Tozo 4 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Omnichannel contactcenter en social media tooling - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aansprakelijkheid- en werknemersverzekeringen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning bij het voeren van een huishouden - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

MINVWS Corona – Mondkapjes FFP1 - Haagse Inkoop Samenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Transportdiensten - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-09-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder