dinsdag 1 september 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering van software tbv de omgevingswet - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantscontrole gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond voor boekjaar 2020 en verder - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting en vervanging armaturen, gemeente West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomsten Veldartikelen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkoop en (her-) ontwikkeling nieuwe deel van het voormalig gemeentehuis te Schijndel - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Leveren van panoramabeelden inclusief hosting en viewen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Handhaving Milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2017-0202 IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0208 Brug Duivendrechtsevaart - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Merkonafhankelijke Tankpassen voor Brandstoffen en Elektrisch laden - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Het Simmelink te Eibergen, Bouwteampartners bouwkundig werk en technische installatiewerk E&W - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Functioneel Applicatie Beheer As A Service (AFAS Online) - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wettelijke aansprakelijkheid - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging van ICT Infrastructuur - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie - SZW - Ontwikkelen vacature scanner - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Nieuw inburgeringsstelsel | Leerroutes | Arbeidsmarktregio Foodvalley - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

DJI Ziekenhuiszorg tariefstelling - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Constructeur Sloop en Asbest (medior) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Projectleider bodemasbestsanering - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud rietoevers vaarwegen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kerstpakketten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

OW.25803-2 Nieuwbouw gemaal Rijperkerk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

"Verhuur, beheer en exploitatie milieustraat en transport en verwerking afvalstromen milieustraat gemeente Geertruidenberg" - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie tbv de levering en implementatie van een studentinformatiesysteem - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Levering Apple devices 20-24 - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wifi - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing Stedelijk Gymnasium Haarlem - Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider gebiedsverkenning aardgasvrij - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Overhemden Krijgsmacht en maatwerk - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf diverse schoenborstels - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpassing software generator (DIG-11399)  - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Waardetransport (geldgaring en –verwerking) te Meppel - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - ZonMW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Leveren en onderhouden van warme en koude drankenautomaten - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

1-D-00376-20: Communicatiedrukwerk - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Kleine Waterbouwkundige Constructies 2020-2024 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333,...
Lees verder

Inhuur vakbekwame minigravermachinist/allround medewerker riolering - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor bouwkundige ondersteuning - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Integraal ontwerpteam sloop en nieuwbouw MKC Houtwijk te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zij- en Achterlader pers opbouwen en beladingen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Renovatie Oud Loosdrechtsedijk - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Preventief onderhoud en storingsherstel sprinklerinstallaties - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warmedrankenvoorzieningen - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A08.42.2019 Raamovereenkomst inhuur adviesdiensten ten behoeven van verlichtingsprojecten voor de gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

On- en offline grafische vormgeving, advisering, dtp-werkzaamheden, digitale archivering, verzorgen social media inkoop - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINBZK EA Applicaties en Testen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorbereiding aanbesteding Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee - Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud wagenpark inclusief reparatie en keuringen - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realisatie huisvesting staf imaging op locatie 1A, 2A & 1F (VUmc) - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Multi Functionele Accomodatie (MFA) Waterwin (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspectie, inventarisatie, keuring en certificering en kleine reparaties van arbeids-, hef- en hijsmiddelen, klimmaterialen, valbeveiliging en ankerpunten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenvoorziening en ingrediënten, GGD Brabant-Zuidoost - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veerpont Nessersluis - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verkeerseducatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie voor de levering van Afdrukfaciliteiten - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2017-0340 Levering natuursteen voor openbare ruimte Houthaven - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Externe inhuur Maatschappelijk Domein - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mobiele digitale C-bogen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Asbest saneren - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Huishoudelijke Hulp gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Selectie ontwikkelaar locatie Sperwerstraat te Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PICC lijnen - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Schoonmaak en Glasbewassing - Brandweer Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud gesloten dakbedekkingssystemen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Connectiviteit en Cloudtoegang - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: WAN-diensten
Lees verder

Het inspecteren, onderhouden en reviseren van Voortstuwers, mengers en recirculatiepompen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer parkeergarages gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ambulances GGD Brabant-Zuidoost - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

End User Devices 2020 (EUD2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanleg, renovatie en onderhoud van speelvoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Stents Vaatchirurgie - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lease Wagenpark - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bliksembeveiliging - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Back-end hardware - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Parkeergarage P5 (lang parkeren) te Eindhoven Airport - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Projectleider/Adviseur reductie papieren stromen - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Standaardsoftware Aanbesteding (SSA) 2020 EZK & LNV - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Standaardsoftware Aanbesteding (SSA) 2020 DICTU - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tekenaar programma Verbinden Schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

18133 Interim bedrijfsrestaurant op de Johan Willem Friso Kazerne te Assen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 |...
Lees verder

Europese aanbesteding deurwaardersdiensten tbv LBIO - Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Software aanschaf en licentie advisering - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geotechnical Soil Investigations for the IJmuiden Ver Wind Farm Zone (IJVWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Facilitaire dienstverlening Willemswerf - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder