Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief agenda Raad voor Concurrentievermogen 18 september 2020

Kamerbrief agenda Raad voor Concurrentievermogen 18 september 2020
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de onderwerpen op de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen, onderdeel interne markt en industrie, van 18 september 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over winsten zonnepanelen
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Zonneparken: goud voor de ontwikkelaars, nauwelijks verdiensten voor inwoners'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over biomassa uit Estland
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'De ecologische ramp achter biomassa. Hoe in Estland de biodiversiteit wordt geofferd op het altaar van ons klimaatbeleid'.
Lees verder

Kamerbrief over het overleg met de Waddenvereniging
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het overleg met de Waddenvereniging op 17 augustus 2020. Het overleg ging over de zorgen die er bij de vereniging leven over de langetermijneffecten van mijnbouwactiviteiten en opwekking van duurzame energie in het Waddengebied.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn (EU) 2019/1
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn (EU) 2019/1
Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11).
Lees verder

Kamerbrief over technische briefing impact NPR-update
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de technische briefing impact NPR-update.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de berichten 'Nederland moet haast maken met groen economisch herstel na de coronacrisis' en 'We staan op een kantelpunt voor het klimaatbeleid'
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer antwoord op vragen over de berichten 'Nederland moet haast maken met groen economisch herstel na de coronacrisis' en 'We staan op een kantelpunt voor het klimaatbeleid'.
Lees verder

Kamerbrief over rectificatie Rendementsmonitor
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer informatie over rectificatie Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018 vanwege formule- en datafouten.
Lees verder