maandag 7 september 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Nota overzicht actuele ontwikkelingen TO2

Nota overzicht actuele ontwikkelingen TO2
Nota over het overzicht van de actuele ontwikkelingen toegepast onderzoek (TO2).
Lees verder

Aanbieding nota van wijziging wetsvoorstel opt-in ongevraagde telefonische reclame
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.
Lees verder

Nota van wijziging wetsvoorstel opt-in ongevraagde telefonische reclame
Nota van wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK
Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer sturen hun reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen
Minister Wiebes reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet houdende regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen).
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen).
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over kosten afsluiten gasaansluiting
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over een rechterlijke uitspraak over de kosten voor het afsluiten van een gasaansluiting later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer sturen de Eerste Kamer de stand van zaken van openstaande toezeggingen.
Lees verder

Kamerbrief advies Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee over nulmeting 2019
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het advies van de Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee over de nulmeting 2019.
Lees verder