vrijdag 18 september 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Nader rapport Wet CO2-heffing industrie

Nader rapport Wet CO2-heffing industrie
Lees verder

Wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie.
Lees verder

Kamerbrief over subsidiariteitstoets voorstellen Europese Commissie
Minister Wiebes biedt deTweede Kamer de reactie aan op de motie waarin wordt gevraagd een grondige subsidiariteitstoets uit te voeren bij de Green Deal en alle onderdelen daarvan, en de bezwaren vanuit de Kamer daarbij mee te nemen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage over het project Verwerving F-35
De staatssecretarissen Visser en Keijzer sturen de Eerste en Tweede Kamer een brief met de voortgangsrapportage over het project verwerving F-35. Het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk over deze rapportage wordt als afzonderlijk document meegezonden.
Lees verder

Kamerbrief agenda videoconferentie Raad voor Toerisme 28 september 2020
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de onderwerpen op de agenda van de videoconferentie van de Raad voor Toerisme op 28 september 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het UBO-register
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen over het UBO-register.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kermissen
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over over het bericht dat kermisexploitanten boos zijn over het annuleren van Park Hilaria.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over problemen in de kermisbranche
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over problemen in de kermisbranche en dat er ondanks de versoepelingen veel kermissen niet doorgaan.
Lees verder

Kamerbrief over techniekpact evaluatie en advies
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede kamer over techniekpact evaluatie en advies.
Lees verder