Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Brief over levensduurverlenging kerncentrale

Brief over levensduurverlenging kerncentrale
Brief van het EPZ over levensduurverlenging kerncentrale.
Lees verder

Kamerbrief over de aanpak van de beleidsdoorlichting van artikel 1: goed functionerende economie en markten
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de beleidsdoorlichting van artikel 1: goed functionerende economie en markten.
Lees verder

Kamerbrief over uitslag subsidievrije tender windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord)
Minister Wiebes stuurt de uitslag van de subsidievrije tender windenergie op zee voor kavel V van het windenergiegebied Hollandse kust (noord).
Lees verder

Kamerbrief over 1e openstelling regeling SDE++ en verloop Voorjaarsronde SDE+ 2020
Minister Wiebes stuurt een brief over de 1e openstelling van de regeling SDE++ en het verloop van de Voorjaarsronde van de regeling SDE+ 2020. Ook biedt de minister een rapport aan over toetsing van een tarief wanneer CO2 zou worden afgevangen en opgeslagen.
Lees verder

Kamerbrief over ondersteuningspercentages in Wbso 2021
Minister Wiebes stuurt een brief over de ondersteuningspercentages in de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (Wbso) in 2021. De Wbso is een regeling voor bedrijven die onderzoek- en ontwikkelprojecten uitvoeren. De minister laat in zijn brief ook weten hoe hij de aanbevelingen opvolgt uit de Wbso-evaluatie 2011-2017.
Lees verder

Nader rapport Wet ODE-tarieven 2021 en 2022
Lees verder

Memorie van toelichting Wet CO2-heffing industrie
Lees verder

Memorie van toelichting Wet ODE-tarieven 2021 en 2022
Lees verder

Wetsvoorstel ODE-tarieven 2021 en 2022
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022.
Lees verder