donderdag 3 september 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: 5e Incidentele Suppletoire Begroting EZK (XIII)

5e Incidentele Suppletoire Begroting EZK (XIII)
Voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (5e incidentele suppletoire begroting inzake het Steun-en herstelpakket).
Lees verder

Kosten strandondernemers afbreken paviljoens in winter niet op te brengen
Brief van Koninklijke Horeca Nederland 'Kosten strandondernemers afbreken paviljoens in winter niet op te brengen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht Strandpaviljoens mogen deze winter blijven staan, maar geen omzet draaien
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht Strandpaviljoens mogen deze winter blijven staan, maar geen omzet draaien.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Gedeputeerde kaart oneerlijke concurrentie busaanbesteding aan in Brussel'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Gedeputeerde kaart oneerlijke concurrentie busaanbesteding aan in Brussel'.
Lees verder

Kamerbrief toestemming deelname aan technische briefing veiligheid telecommunicatie
Staatssecretaris Keijzer meldt dat zij een medewerker van het ministerie toestemming geeft om deel te nemen aan de vertrouwelijke technische briefing 'Besluit Veiligheid en integriteit telecommunicatie en 5G' van 3 september 2020.
Lees verder

Kamerbrief uitvoering motie-Van der Lee over kolencentrales
Minister Wiebes licht toe hoe het kabinet de motie-Van der Lee uitvoert. Deze motie verzoekt het kabinet om bij de maatvoering van de maatregel gericht op kolencentrales, ook rekening te houden met de benodigde reductie die in de jaren 2021, 2022 en daarna nodig is om het Urgendavonnis uit te voeren.
Lees verder

Beantwoording nadere vraag Eerste Kamer over Europese Green Deal
Minister Wiebes beantwoordt een nadere vraag van de Eerste Kamer over de kabinetsreactie op het voorstel voor een Europese Green Deal.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over methaanlekken op de Noordzee
Minister Wiebes beantwoordt vragen over methaanlekken op de Noordzee rond verlaten olie- en gasputten.
Lees verder

Advies over de uitwerking van het wetsvoorstel tot uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen
Advies over de uitwerking van het wetsvoorstel tot uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen.
Lees verder