Doorgaan naar hoofdcontent

Green Deal Nieuws, september 2020

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
8 september 2020

Agentschap NL


Green Deal Nieuws: voor en door de lezers
Minder uitstoot van machines in de bouw dankzij Het Nieuwe Draaien

Ongeveer 8% van de CO2- en 9% van de stikstofuitstoot komt van mobiele werktuigen. De Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ richt zich op schone zuinige machines door bewuster gebruik en duurzaam inkopen. En met die bewustwording gaat het de goede kant op. Daarmee ronden de partijen hun Green Deal met een gerust hart af.

Graafmachines en bulldozers op bouwplaatsen, tractoren op het land: bij elkaar stoten mobiele werktuigen jaarlijks 2 megaton CO2 uit. “Dat is niet het enige probleem”, kaart Albert Lusseveld aan, programmamanager van de Green Deal. “In steden is er sprake van geluidsoverlast en fijnstofuitstoot door mobiele werktuigen. En bij Natura 2000-gebieden speelt nu het probleem met stikstof. De aandacht hiervoor is de laatste jaren sterk toegenomen. En daarmee de noodzaak iets te doen aan de emissies van mobiele werktuigen.”

Lees meer
 
Nieuwe nationale koolstofmarkt maakt weg vrij voor extra CO2-reductie
Nederland spant zich in om de CO2-uitstoot te verlagen. Het EU-emissiehandelssysteem (ETS) helpt de grote industrie en energiesector. In andere sectoren is er ook beleid. Maar op een groot aantal terreinen, zoals de landbouw en transport, blijven mogelijkheden onbenut. De onlangs afgeronde Green Deal ‘Pilot Nationale Koolstofmarkt’ brengt daar verandering in. Door enthousiaste projectontwikkelaars en verkoop van certificaten krijgt emissiereductie concrete, financiële waarde en dit helpt CO2-reductie vooruit.
Lees meer
 
 
 
Natuurinclusieve landbouw nestelt zich in groen onderwijs
Natuur en landbouw kunnen prima hand in hand gaan. Alleen moet de generatie van morgen leren hoe je dat doet. Vandaar dat de Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs’ lessen uit onderzoek en praktijk deelt met partners uit alle lagen van het onderwijs. Zo kan iedere leerling en student er kennis van nemen.
Lees meer
 
Invest-NL stapt in Green Deal ‘Aquathermie’
Invest-NL is toegetreden tot de Green Deal ‘Aquathermie’. De investeringsmaatschappij ziet in aquathermie een belangrijke bron om de energietransitie te versnellen. “Met onze kennis helpen we projecten op dit gebied commercieel haalbaar en financieel betaalbaar te maken”, zegt Yvonne Neef, teamleider Business Development.
Lees meer
 
 
Colofon
Green Deal Nieuws is er voor de deelnemers aan de Green Deals en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Green Deals staat onder redactie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zie meer informatie: www.greendeals.nl

Aanmelden nieuwe Green Deal
www.rijksoverheid.nl/greendeal


Overzicht deals Green Deal
www.greendeals.nl

Helpdesk Green Deal
Telefoon: 088 042 42 42 Of gebruik het contactformulier op www.rvo.nl

|     Reageer     |     Aanmelden      |     Afmelden      |
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.