zondag 30 augustus 2020

Wat verandert er per 1 oktober aan de NOW?

VNO-NCW
Wat verandert er per 1 oktober aan de NOW?
De looncompensatieregeling NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021.
Lees verder

Borgstelling en garantieregelingen lopen door
Een aantal maatregelen die liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis bij bedrijven moeten voorkomen, wordt verlengd.
Lees verder

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb verlengd en verhoogd
De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt met negen maanden verlengd en gaat per 1 oktober omhoog.
Lees verder

TOZO krijgt toets op beschikbare geldmiddelen
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) wordt verlengd tot 1 juli 2021.
Lees verder

Ondernemers blij met uitgebreid investeringspakket
Het kabinet neemt nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei.
Lees verder

Derde steunpakket: investerend de crisis uit
Het kabinet neemt nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei.
Lees verder

Extra maatregelen voor branches in nood
Voor een aantal branches in nood stelt het kabinet extra geld beschikbaar.
Lees verder

Terugbetalen belastingschuld straks uitsmeren over 24 maanden
Om de economische impact van het coronavirus voor ondernemers te verzachten voert de Belastingdienst al een aantal ma
Lees verder