zaterdag 8 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Advies over FLO wetgeving - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies inzake bedrijfsvoering...
Lees verder

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (Zone.college) - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Project Management Assistance Drinking Water System of N'Djamena in Chad - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Adviseur Geluid (1 FTE), vanaf augustus 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Ermelo Juridisch Medewerker Ruimtelijke Ordening - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud AEOS beveiligingssystemen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Programmaplanner / Projectplanner PLV - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Inzetplanning & Roostering - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Planningsystemen
Lees verder

Development Military ISR Drone - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vaste en mobiele telefonie Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Aqualysis - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Mobieletelefoondiensten
Lees verder

Herinrichting Hoogkoorplein te Boxmeer - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Accountancydiensten Avri - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Brillen en bijkomende dienstverlening t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

OnePPL Implementation Services SAP SuccessFactors - EU-392 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie (medische) hulpmiddelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RFI - Marktconsultatie DMS in SharePoint - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Kassasystemen t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor levering van vaste & mobiele telefonie t.b.v. GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiliteitsdienstverband - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening ICT t.b.v. werving&selectie Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gunningen DAS Waterkracht 01 januari t/m 31 maart 2020 - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lease van elektrisch aangedreven personen- en bestelwagens - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL...
Lees verder

AI 2019-0517 CAN Elzenhagen Zuid aanleg Elzenhagensingel tussen Gare Du Nord en Nieuwe Purmerweg - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZK - Logius - Marktscan Digikoppeling 2020 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

IT Field Services - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering en onderhoud van toetsinstrumenten (piano's/vleugels) ten behoeve van het Conservatorium Maastricht, Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Curio - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0156 inkoop van poller-installaties - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vrijwilligers vacaturebank en -academie - Stichting PEP Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Raamovereenkomst Materiaal- en Productonderzoek en Advies - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Busvervoer - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leasefietsen van kantoor naar kantoor - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINVWS EA Managed Hosting - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation (RFI) - Secondary system 110-150kV stations - Publication of market consultation report - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ontwerpplannen (systemen en...
Lees verder

"Europese Aanbesteding Defibrillatoren" - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie en onderhoud kunstgras Stadion De Geusselt - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaknr. 31161344 Actualiseren monitoringdata geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regiotaxi Haaglanden - Metropoolregio Rotterdam- Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Uitbreiding onderstation Sorbonnelaan Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020...
Lees verder

AI 2020-0155 Levering illuminatie schijnwerpers en NPK armaturen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Procesadviseur Water - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder