vrijdag 7 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Het leveren van kraan-trechter voertuigen en een mini-achterlader - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICP RIE ETCHER and PECVD - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0717 Marktconsultatie schijnwerperarmaturen en lichtzuilen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0717 Marktconsultatie Groothandelcontract - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Milieuhygienisch (Bodem) onderzoek - Deelopdracht 201927 verkennend bodemonderzoek PFAS Amsterdam Westhaven - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Klein Kaliber Wapensystemen en Niet-wapengebonden Optronica - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst FH perronwanden en P76 norm - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU Leo Kanner - Laptops - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Elektrische deuropeners voor draaideuren (Gemeente Westland en Gemeente Delft) - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw & Renovatie St. Bonifatius College Utrecht - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meerinzicht ICT - Specialist - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Verkeerstellingen provinciale wegen Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

9-D-18152-19: Softwareoplossing voor het controleproces Financial Audit - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal Beeldmateriaal 2020 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-31386-19: Het beste BHV communicatiemiddel voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie / marktdag 'Zero (0) emissie (inzamel) voertuigen' - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market consultation: Magnetic Suspension Balance - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektronisch-technische...
Lees verder

Brandverzekering Vrije Universiteit Amsterdam - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Gladheidsbestrijding Gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch manager PLV - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Chartervlucht PPE bestemming Montenegro - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vooraankondiging KCC & Burgerzaken inhuur personeel - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

P-1004648 Renovatie legeringsgebouw J.M. van Nassau op Marinekazerne Erfprins te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31147964: Strooimanagementsysteem - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rehabilitatie N765 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Ommen - Gemeente Ommen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PRJ2437 Multi-Purpose Surveillance data Frontend Processor (MSD-FEP) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie: Technisch applicatiebeheer Corsa - Raad van State
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Civieltechnisch coördinator/projectleider - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Roosterapplicatie - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wegenzout 2020 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen (hardware, supplies & service) - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie Gemeente Altena, Gemeente Drimmelen en Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Helium - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - Desktops - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Langdurige forensische psychiatrische zorg - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Psychiatrische & Persoonlijkheidsproblematiek - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Verstandelijke beperking - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Extreem Vlucht- en/of Beheersmatig Gevaarlijk - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tbs-dwang: doelgroep Ongewenste Vreemdelingen - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbrengen en onderhoud hekwerken - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - aanbesteding groenwerkzaamheden - Gemeente Lisse
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - aanbesteding groenwerkzaamheden - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Ondergrondse Perscontainers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Thuisondersteuning Mantelzorg - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afroepovereenkomst voor veiligheidsadvies - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Contract for repair and upgrade ISA F-16 - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-08-2020 | Plaats...
Lees verder

6-D-99215-20: Marktconsultatie Private Laadoplossingen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbare voorzieningen
Lees verder

Inzameling restafval, gft en pmd - GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Bizob
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Payroll - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

VNG – Senior Communicatieadviseur (hands on mentaliteit) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Brandverzekering - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud sportvelden en recreatieterreinen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maritieme ingenieursdiensten - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder